Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

KTW-anbefalinger

For å bruke magnetventiler med VDE-godkjennelsen i drikkevannsområdet kreves det også KTW-anbefaling.

Som basis for denne anbefalingen stilles det krav til hygiene, etter spesifikasjon fra direktoratet, vedrørende ikke-metalliske materialer (f.eks. elastomere tetningsmaterialer), som kommer i berøring med mediet.

Min sammenligningsliste