Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

KTW-anbefalinger

For å bruke magnetventiler med VDE-godkjennelsen i drikkevannsområdet kreves det også KTW-anbefaling.

Som basis for denne anbefalingen stilles det krav til hygiene, etter spesifikasjon fra direktoratet, vedrørende ikke-metalliske materialer (f.eks. elastomere tetningsmaterialer), som kommer i berøring med mediet.

Min sammenligningsliste