Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

KTW-anbefalinger

For å bruke magnetventiler med VDE-godkjennelsen i drikkevannsområdet kreves det også KTW-anbefaling.

Som basis for denne anbefalingen stilles det krav til hygiene, etter spesifikasjon fra direktoratet, vedrørende ikke-metalliske materialer (f.eks. elastomere tetningsmaterialer), som kommer i berøring med mediet.

Min sammenligningsliste