Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Innkoblingsvarighet

Som innkoblingsvarighet (ED) betegnes tiden mellom det å koble inn og koble ut magnetsystem-induksjonsstrømmen.

Summen av innkoblingsvarigheten og strømløs pause er periodetiden. Med realitv innkoblingsvarighet (%) forstås det prosenteuelle forholdet mellom innkoblingsvarighet og periodetid:

Relativ ED = (innkoblingsvarighet/periodetid) x 100 [%].

Som kontinuerlig drift (DB) gjelder driftsmåten der innkoblingstiden varer inntil treghetstemperaturen oppnås ved praktisk oppvarming av magneten (100 % ED).

Min sammenligningsliste