Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Innkoblingsvarighet

Som innkoblingsvarighet (ED) betegnes tiden mellom det å koble inn og koble ut magnetsystem-induksjonsstrømmen.

Summen av innkoblingsvarigheten og strømløs pause er periodetiden. Med realitv innkoblingsvarighet (%) forstås det prosenteuelle forholdet mellom innkoblingsvarighet og periodetid:

Relativ ED = (innkoblingsvarighet/periodetid) x 100 [%].

Som kontinuerlig drift (DB) gjelder driftsmåten der innkoblingstiden varer inntil treghetstemperaturen oppnås ved praktisk oppvarming av magneten (100 % ED).

Min sammenligningsliste