Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Impulsspoler

For å koble trenger impulsspoler kun en kortvarig strømimpuls på tiltrekningsviklingen. Magnetkjernen tiltrekkes i denne tiden, og holdes av integrerte permanentmagneter.

En annen utkastvikling, som er integrert i spolen, bevirker en motsatt kraftvirkning, og kjernen faller ned igjen. For å holde den respektive koblingsstillingen er det ikke nødvendig med elektrisk energi. Impulsspolen tilbyr Bürkert i byggeformen som løfteanker- og klappankerspole. Denne spolen, som også kalles "null-watt-spole" brukes i spesielle anvendelser.

Typiske anvendelser:

 • Styring fra batteriforsyning
 • Uønsket spoleoppvarming hhv. ingen varme kommer inn i mediet.
 • Koblingsstillingen opprettholdes også ved strømutfall
 • Koblingssystemer med impulsstyring.

Min sammenligningsliste