Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

IP-Code

IP-Code

Siffer

1. Siffer - beskyttelse mot inntrengning av faststoffer

Ingen beskyttelse

2. Siffer - beskyttelse mot inntrengning av vann

Ingen beskyttelse

0

Fremmedlegemer > 50 mm

Ingen beskyttelse

1

Fremmedlegemer > 50 mm

Vann som faller inn loddrett

2

Fremmedlegemer > 50 mm

Vann som faller inn på skrå (75…90°)

3

Fremmedlegemer > 50 mm

Vannsprut

4

Støvbeskyttet

Vannsprut

5

Støvtett

Vannstråle

6

 

Tung sjø

7

 

Dyppe

8

 

Dykke

Min sammenligningsliste