Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

IP-Code

IP-Code

Siffer

1. Siffer - beskyttelse mot inntrengning av faststoffer

Ingen beskyttelse

2. Siffer - beskyttelse mot inntrengning av vann

Ingen beskyttelse

0

Fremmedlegemer > 50 mm

Ingen beskyttelse

1

Fremmedlegemer > 50 mm

Vann som faller inn loddrett

2

Fremmedlegemer > 50 mm

Vann som faller inn på skrå (75…90°)

3

Fremmedlegemer > 50 mm

Vannsprut

4

Støvbeskyttet

Vannsprut

5

Støvtett

Vannstråle

6

 

Tung sjø

7

 

Dyppe

8

 

Dykke

Min sammenligningsliste