Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Hysterese

Største differanse til det fluidiske utgangssignalet ved gjennomløp av det fullstendige elektriske innganssignalområdet oppover og nedover; angis i % av det maksimale fluidiske utgangssignalet (i skissen antatt eksemplarisk gjennomstrømning).

Hysterese oppstår på grunn av friksjon og magnetisering.

Min sammenligningsliste