Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Hysterese

Største differanse til det fluidiske utgangssignalet ved gjennomløp av det fullstendige elektriske innganssignalområdet oppover og nedover; angis i % av det maksimale fluidiske utgangssignalet (i skissen antatt eksemplarisk gjennomstrømning).

Hysterese oppstår på grunn av friksjon og magnetisering.

Min sammenligningsliste