Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Hydrostatisk trykk

En væskesøyle produserer et spesifikt hydrostatisk trykk avhengig av tettheten og nivåhøyden.

En trykksensor, som er festet til bunnen i en beholder måler dette i forhold til et referansetrykk (for det meste omgivelsestrykk). Ved hjelp av den kjente væsketettheten finner vi deretter nivåhøyden. Den hydrostatiske nivåmålingen egner seg for neste alle typer væsker, og oppnår, avhengig av trykktransmitterens nøyaktighet, veldig eksakte måleverdier.

Innbygningseksempel hydrostatisk trykk

Min sammenligningsliste