Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Hjelpestrøm-sensorblokk

Målingen gjøres her etter bypass-prinsippet. Et laminar-flow-element i hovedkanalen produserer et lavt trykkfall, som driver en liten del av den totale gjennomstrømningen, som derimot er proporsjonal til denne, gjennom det egentlige, lille sensorrøret. Det er to varmemotstander, som er koblet i en målebro, viklet på det tynne, lille edelstålrøret.

 På grunn av strømningen transporteres varme i strømningsretningen ved gjennomstrømning, og dermed kommer broen, som før var avstemt, ut av resonans.

Skisse av en hjelpestrøm- hhv. bypass-sensorblokk

Min sammenligningsliste