Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Grunnleggende om ventilterminaler: Definisjon, oppbygging og fordeler

Bürkert har vært en pålitelig ekspert på ventilterminaler allerede siden 1992. Men hva er en ventilterminal? Og hvilke fordeler gir det sammenlignet med enkeltventilarkitektur? Finn ut alt som er verdt å vite om temaet i denne artikkelen.

Hva er en ventilterminal

Som ventilterminal betegnes i pneumatikk en kombinasjon av flere individuelle ventiler, som er sammenfattet av en sentral energi- og luftforsyning og forbindes med en programmerbar logisk styring (PLS).

Ventilterminal: Oppbygging & funksjon

Ventilterminaler brukes til aktivering av et bestemt antall ventiler og deres signalbearbeiding. Slik kan for eksempel pneumatisk betjente aktuatorer (f.eks. prosessventiler) kobles via lufttrykk, som igjen styrer og regulerer væsker. Som ved enkeltventilen konverteres hertil et elektrisk signal til et pneumatisk signal.

Ventilterminaler består som regel av en kommunikasjonsmodul, en pneumatikkmodul og forskjellige tilkoblinger.

Kommunikasjonsmodul
Pneumatikkmodul
Pneumatiske tilkoblinger
Status- og diagnosevisning
Tilbakemeldingsinnganger
Tilbakemeldingsinnganger er digitale innganger. De forbinder aktuatorer med ventilterminalen.

Forklaring av ventilterminalelementene ved hjelp av ventilterminalen AirLINE type 8652

Moduler & tilkoblinger 

Bruksområder

Ventilterminaler benyttes både i prosess- og fabrikkautomasjon. Dermed er de blitt uunnværlige innen prosessautomatisering innen farmasøytisk og kosmetisk industri, så vel som i mat- og drikkevareindustrien.

Innen Industri 4.0, brukes ventilterminaler i økende grad som et elektropneumatisk automatiseringssystem i kombinasjon med forskjellige diagnostiske funksjoner. De brukes alltid når det stilles høye krav til automatisering og/eller driftssikkerhet i hele anlegget. Fordelene med disse "enhetene" kommer derved til uttrykk både i kompakte maskiner og i store anlegg med et stort utvalg av forskjellige ventiler.

Valve island with siemens simatic et200 sp

 

Vanligvis monteres ventilterminaler plassbesparende i koblingsskap i forbindelse med sentral ellerfordelte automatiseringskonsepter i koblingsskap. Slik kan for eksempel prosessventiler og forskjellige andre aktuatorer styres fra et sentralt sted.

Bruk i eksplosjonsfarlige miljøer

Bruken av elektroteknisk utstyr er kun begrenset mulig i eksplosjonsfarlige miljøer. Ved kobling av utstyret kan det oppstå gnister, som kan føre til antennelse av eksplosive luft-gassblandinger.

Ventilterminaler representerer derfor en hensiktsmessig løsning for å kontrollere prosessarmaturer i disse områdene desentralisert med luft. De kan monteres med tilsvarende godkjenning i ATEX sone 2. Vår ventilterminal type 8650 er til og med godkjent for drift i eksplosjonsfarlige områder i sone 1 i henhold til ATEX.

Bruk av ventilterminaler i vannverk

I vannverk automatiseres vanligvis hvert vannbehandlingstrinn uavhengig av hverandre ved å bruke egne komponenter og koblingsskap, for å kunne sikre en permanent tilgjengelighet og kvalitetskontroll av drikkevannet.

Valve Islands in Waterworks

Ventilterminaler for produksjonsanlegg med rengjøringsprosesser

På produksjonsanlegg som inneholder en “Clean in Place“-rengjøringsprosesser, finnes det ofte prosessventilklynger. For disse applikasjonene er bruken av ventilterminaler særlig egnet, siden kontrollen av flere prosessventiler derfor kan utformes spesielt effektivt.

Maskiner og anlegg, som også rengjøres utvendig, krever tilstrekkelig beskyttelse av de elektroniske komponentene mot aggressive medier. Ventilterminalene installeres derfor som regel i koblingsskap. På grunn av sentraliseringen reduseres også installasjonsarbeidet.

Funksjonsintegrering på ventilterminalen

Ved hjelp av bussystemer kan forskjellige elektriske, pneumatiske og mekaniske funksjoner integreres i en ventilterminal. Denne såkalte funksjonsintegrering gjør ventilterminalen til et elektropneumatisk automatiseringssystem. Dermed kan for eksempel ventilkoblinger med diagnosefunksjoner og trykksensorer kombineres i en enhet og forbindes med den overordnede styringen. Avhengig av målapplikasjonen kan passende funksjoner spesifikt velges og settes sammen, noe som fører til en reduksjon av kostnadene.

Våre ventilterminaler kan i tillegg forbindes direkte med desentrale periferisystemer. Slik kan det realiseres en dypere integrering i det overordnede styrings- og kontrollsystemnivået.

Valve island installation in a control cabinet

 
Med Bürkert type 8647 er den pneumatiske ventilterminalen integrert direkte i de desentrale periferisystemene SIMATIC ET 200SP & ET 200SP HA fra Siemens. Dermed kan både igangkjøringen av anlegget og overvåkningen av anlegget forbedres. Hele prosesskjeden kan dermed profitere av funksjonsintegreringen.  

Fordeler

Sammenlignet med automatiseringen ved hjelp av enkeltventiler, gir ventilterminaler flere fordeler. Ikke bare installasjonsarbeidet, men også kostnader kan reduseres ved bruk av dem. Dermed er det for eksempel bare nødvendig med en sentral pneumatisk trykkluftforsyning for å kontrollere et stort antall ventilfunksjoner.

Siden ventilterminaler sammenfatter kommunikasjonen og automatiseringen av mange ventiler i en enhet, er også den programvaretekniske installasjonen og programmeringen enklere. For eksempel trenger ikke ventiler å parametriseres individuelt, men kan konfigureres i nettverket.

For optimaliseringen av anleggsdriften bidrar også omfattende diagnostiske funksjoner som f.eks. ledningsbrudd- og kortslutningsovervåkning eller telling av koblingssykluser. Dette gjør det mulig å vedlikeholde ventiler på det optimale tidspunktet, og i tilfelle en feil, er en rask identifisering og feilsøking mulig.

Bürkert – Din ekspert på ventilterminaler

Siden 1992 har vi vært en pålitelig ekspert på ventilterminaler og har allerede etablert en rekke enheter med bransjespesifikke funksjoner innen prosessautomatisering.
 
I tillegg har det mangeårige samarbeidet med Siemens gitt opphav til flere applikasjonsspesifikke ventilterminaler.

Den nyeste generasjonen ventilterminaler er utstyrt med flere praktiske tilleggsfunksjoner. Slik kan mange diagnosefunksjoner overvåkes og vises både på LC-displayet og i PLS.
 
Finn ut mer om våre mest populære ventilterminaler i vår produktoversikt.
 

Bürkert-ventilterminaler i praksis

Mange av kundene våre benytter seg av Bürkert i forbindelse med anleggsautomatisering. Her finner du utvalgte kundereferanser som gir et innblikk i de forskjellige prosjektene og deres bakgrunn.

Ny automatiseringsløsning for insulinproduksjon - ZETA Biopharma GmbH

ZETA

ZETA Biopharma GmbH stoler på Bürkert for insulinproduksjonen i sine fermenteringsanlegg. Der benyttes 20 ventilterminaler av type 8647 i driften. Hvordan dette ble til og hvorfor valget til slutt falt på Bürkert, får du vite i vår kundereferanse.
 
Finn ut mer om prosjektet med ZETA Biopharma GmbH nå.

Anleggsmodernisering i eksplosjonsbeskyttet område med type 8650 hos Huntsman Textile Effects GmbH

Huntsman

Tekstilkjemikonsernet Huntsman produserer utstyrskjemikalier for forskjellige tekstiler. I vår kundereferanse kan du finne ut hvordan plassbehovet i koblingsskapet ble redusert, samtidig som driftssikkerheten til anlegget ble forbedret.
 
 
Lær mer om prosjektet med Huntsman Textile Effects GmbH i vår kundereferanse.

F3 Factory Project – Bayer Technology Services

Som leverandør i F3 Factory Project har vi i nært samarbeid med Bayer Technology Services utviklet et helhetlig konsept for automatiseringen av prosesser med ventilterminaler og Remote I/O-systemer.
 
 
Finn ut mer om prosjektet med Bayer Technology Services i vår kundereferanse.

Ventilterminaler basis: Definisjon, oppbygging og fordeler - Bürkert

Utvid kunnskapen din om ventilterminaler. Finn ut nå hva som utmerker en ventilterminal og hvilke fordeler den gir i forhold til individuelle ventiler.

Min sammenligningsliste