Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Gjennomstrømningscytometri

Gjennomstrømningscytrometrien (FACS, Flourescence Activated Cell Sorting) er en metode for å telle, sortere og isolere partikler (f.eks. levende celler) som etter spesifikk markering med et fluorenscensfargestoff i en laminær strømning føres forbi og telles i et optisk detektorsystem.

Avledet av telleprosessen kan det med denne metoden analyseres mange egenskaper i partiklene, der det med den spesifikke markeringen utvelges egenskapen som skal utvelges. En veldig lovende aktuell anvendelse er farging og isolering av antigen-spesifikke celler i forbindelse med utviklingen av behandlingsmetoder av f.eks. virusinfeksjoner eller kreft.

Min sammenligningsliste