Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Genomics og proteomics

Som genomics betegnes disiplinen innen bioteknologien, som tar seg av dechiffreringen av det menneskelige genom.

For hendelsen i en celle er genene riktignok karakteristiske og nødvendige, de egentlige bærerne av cellfunksjonene, som er bestemt av genene, er derimot proteinene. For å forstå de cellulære prosessene må derfor helheten av de tilgjengelige proteinene med sine tallrike vekselvirkninger registreres og analyseres. (Proteomforskning, proteomics).

Min sammenligningsliste