Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Genomics og proteomics

Som genomics betegnes disiplinen innen bioteknologien, som tar seg av dechiffreringen av det menneskelige genom.

For hendelsen i en celle er genene riktignok karakteristiske og nødvendige, de egentlige bærerne av cellfunksjonene, som er bestemt av genene, er derimot proteinene. For å forstå de cellulære prosessene må derfor helheten av de tilgjengelige proteinene med sine tallrike vekselvirkninger registreres og analyseres. (Proteomforskning, proteomics).

Min sammenligningsliste