Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Gassblanding for gjæringskar

ioteknologien arbeider med mikroorganismer som bakterier, gjær eller sopper, som muliggjør et prosessforløp under normale trykk- og temperaturforhold og i et vannaktig miljø.

Det er en vesentlig forkjellig i forhold til kjemien der produksjonsprosesser gjøres ved høye trykk og temperaturer, og er som følge energiintensive og ofte inkluderer bruken av syrer og løsningsmidler. Fordi stoffomvandlingsmengdene av mikroorganismer derimot er forholdsvis lave, må det lages et miljø til disse som gjør at stoffskiftet forløper optimalt. Disse til dels veldig spesifikke betingelsene oppnår man i bioreaktorer (gjæringskar), som kan drives diskontinuerlig eller kontinuerlig.

Min sammenligningsliste