Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Factory Mutual (FM)

Gjelder for USA og Canada.

Det amerikanske helseråd (OSHA) utarbeidet OSHA Regulation. I standarden 29 CFR kreves det for elektriske anlegg eller apparater at det kun er tillatt å montere slike som er testet av et NRTL (National Registered Test Laboratory) med hensyn til de fastsatte sikkerhetskravene.  Som såkalte NRTL nevnes blant annet:

 • Underwriters Laboratories (UL), med 3 forskjellige godgkjennelsestyper:

        UL-Listed

        UL-Recognized

        UL-Classified

 • Factory Mutual (FM)
 • Canadian Standarts Association (CSA).

 

Bürkert har disse godkjennelsene, og tilbyr, som servicetjeneste, å være agent for andre firmaer. Bürkert kan gjennomføre den fullstendige CSA-godkjennelsen fra målinger som skal gjennomføres, til dokumenter som skal utarbeides.

Min sammenligningsliste