Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

FACS

Gjennomstrømningscytrometrien (FACS, Flourescence Activated Cell Sorting) er en metode for å telle, sortere og isolere partikler (f.eks. levende celler) som etter spesifikk markering med et fluorenscensfargestoff i en laminær strømning føres forbi og telles i et optisk detektorsystem.

Avledet av telleprosessen kan det med denne metoden analyseres mange egenskaper i partiklene, der det med den spesifikke markeringen utvelges egenskapen som skal utvelges. En veldig lovende aktuell anvendelse er farging og isolering av antigen-spesifikke celler i forbindelse med utviklingen av behandlingsmetoder av f.eks. virusinfeksjoner eller kreft.

Min sammenligningsliste