Bürkert - nært deg
Kontor /1
    • Hovedkontor
      Burkert Norway AS
      Hvamstubben 17
      N-2013 Skjetten
      Telefon +47 63 84 44 10
      Faks +47 63 84 44 55
      Epost vasb@ohexreg.ab
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Ex-godkjennelser

I tillegg til de europeiske og nordamerikanske Ex-godkjennelsene har Bürkert også godkjennelser i mange ande land.

Noen eksempler:

  • Flere østeuropeiske land som Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Russland
  • Japan
  • Australia

Min sammenligningsliste