Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Eksplosjonsvern

Atex-retningslinjene angår apparater, komponenter og vernesystemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Disse gjelder også for sikkerhetsinnretninger utenfor det farlige området når denne, med hensyn til eksplosjonsfaren, er nødvendig for en sikker drift av apparatene i det farlige området.

Min sammenligningsliste