Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

EHEDG

European Hygienic Equipment Design Group

EHEDG er et uavhengig konsortium, som ble formet for å registrere anbefalinger og testmetoder for en sikker og hygenisk bearbeiding av næringsmidler.

EHEDG

Sekretariat

Avenue Grand Champ 148

1150 Brussel, Belgium

 

Medlemmer:

Næringsmiddelprodusenter, forskningsinstitutter, utrustningsprodusenter

 

Arbeidsgrupper:

Konstruksjonskriterier, testmetoder, pumper, ventiler, forpaknigsmaskiner, tilskruinger/forbindelser, sensorer, varmebehandling

Min sammenligningsliste