Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

EHEDG

European Hygienic Equipment Design Group

EHEDG er et uavhengig konsortium, som ble formet for å registrere anbefalinger og testmetoder for en sikker og hygenisk bearbeiding av næringsmidler.

EHEDG

Sekretariat

Avenue Grand Champ 148

1150 Brussel, Belgium

 

Medlemmer:

Næringsmiddelprodusenter, forskningsinstitutter, utrustningsprodusenter

 

Arbeidsgrupper:

Konstruksjonskriterier, testmetoder, pumper, ventiler, forpaknigsmaskiner, tilskruinger/forbindelser, sensorer, varmebehandling

EHEDG Logo 2021

Min sammenligningsliste