Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Dialyse-apparater

Dialysen er, i overført betydning, en metode for a fraskille lavmolekylære stoffer fra en væske ved hjelp av diffusjon av disse stoffene gjennom en semipermeabel membran.

Der er meget vanlig å bruke dialyse i medisinen som "kunstig nyre"-prinsipp for blodvasking. På lignende måte brukes dialyse imidlertid også innen bioteknologi som "membranbioreaktor" for å gjennomføre fermentasjonsprosesser under bestemte marginale forhold.

Min sammenligningsliste