Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Baud

Baud

Enhet for dataoverføringshastigheten. 1 baud = 1 bit/s.

Min sammenligningsliste