Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Automasjon, desentral

Ved desentral automasjon gjøres tilkoblingen av den pneumatiske hjelpeenergien via styreventiler som er festet direkte til ventildriften.

På grunn av korte styreledninger og lavt trykktap muliggjør det en spontan gjennomkobling av prosessventilene, og reduserer bruk av slanger. Elektriske tilbakemeldingssignaler blir, som forsyningsledningene for styreventilene, ført ut av feltet til en klemmeflate.

Min sammenligningsliste