Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Automasjon, desentral

Ved desentral automasjon gjøres tilkoblingen av den pneumatiske hjelpeenergien via styreventiler som er festet direkte til ventildriften.

På grunn av korte styreledninger og lavt trykktap muliggjør det en spontan gjennomkobling av prosessventilene, og reduserer bruk av slanger. Elektriske tilbakemeldingssignaler blir, som forsyningsledningene for styreventilene, ført ut av feltet til en klemmeflate.

Min sammenligningsliste