Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Anestesi-apparater

Anestesi-apparater inneholder alle nødvendige komponentene, som f.eks gassblander og gassdoserer, fordamper og gassavsug, for å gjennomføre en innhalasjonsnarkose.

I moderne apparater er det et mål å oppnå et lukket kretsløp med lite friskgasstilførsel, noe som ikke bare fører til et lavere gassforbruk, men også til mindre miljøbelastning. Friskgasstilførselen ligger i området 0,5 til 1 l/min.

Min sammenligningsliste