Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Adsorber-apparater

I adsorber-prosessen blir sykdomsfremkallende stoffer, som f.eks. kolesterol, fjernet fra blodet utenfor kroppen.

Blodet flyter fra pasientens vener inn i adsorberen, der blir, ved hjelp av egnede materialer, de aktuelle stoffene selektivt fjernet fra blodet. En spesiell maskin sørger for blodets kretsløp gjennom adsorberen.

Min sammenligningsliste