Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
   Website http://www.burkert.no/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

ATEX

Atex-etningslinjene angår apparater, komponenter og vernesystemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Disse gjelder også for sikkerhetsinnretninger utenfor det farlige området når denne, med hensyn til eksplosjonsfaren, er nødvendig for en sikker drift av apparatene i det farlige området.

Min sammenligningsliste