Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

ATEX

Atex-etningslinjene angår apparater, komponenter og vernesystemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Disse gjelder også for sikkerhetsinnretninger utenfor det farlige området når denne, med hensyn til eksplosjonsfaren, er nødvendig for en sikker drift av apparatene i det farlige området.

Min sammenligningsliste