Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Wastewater Purification

Forskriftsmessig deponering eller effektiv behandling

Det dannes spillvann i nesten alle produksjonsprosessene. Med avløpsvann forstås alt vann som ikke oppfyller drikkevannskvalitet, og som ikke kan brukes videre, f.eks. for intern bruk i bedriften. Per definisjon altså vann som på grunn av bruk har endret sammensetning på en slik måte at det ikke kan brukes lenger og som må deponeres, ved grovt skille mellom industrielle og avvanning i private anlegg. Behandling av avløpsvannet ved hjelp av membranfiltrering er like individuell som sammensetningen av avløpsvannet - her har i mange år forskjellige typer fra produktfamiliene T-CUT, C-CUT og S-CUT vært brukt med hell. Vi kan gjerne ta en prat om dine individuelle behov.

S-CUT – 4S-/4I-design, spiralviklingsmoduler for mikro-, ultra- og nanofiltrering

S-CUT – 4S-/4I-design, spiralviklingsmoduler for mikro-, ultra- og nanofiltrering

Type CUT-01

 • Variabel Spacer-konfigurering
 • Optimalisert membranflate takket være kompakt design
 • Svært bestandig også ved høye temperaturer
 • Bredt spekter av gjenbrukbare materialer
produkt

C-CUT – Kapillærmoduler for mikro- og ultrafiltrering

C-CUT – Kapillærmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-02

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Kan returspyles
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-04

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Passer for en høy konsentrasjon av faste stoffer
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

Kontor

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Telefon +49 2104 176320
Faks +49 2104 1763222
Epost svygengvba@ohexreg.pbz

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

Min sammenligningsliste