Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Treatment of PVC/Latex

Kostnadsoptimal PVC-produksjon

Verden over finnes det et bredt inndelt marked for et stor utvalg av produkter som er basert på latekser eller PVC.  Ved produksjon av latekser oppstår det, avhengig av prosessen, store mengder vann som må skilles ut igjen i de siste prosesstrinnene (lateks-drenering), for på den måten å oppnå ønsket sluttprodukt. Dreneringen skjer i mange tilfeller ved bruk av såkalte spraytørkere og er tilsvarende energikrevende. Sett ut fra et økonomisk synspunkt, er det altså ønskelig å redusere mengden vann så mye som mulig før det kommer inne i spraytørkeren, for på den måten å holde energiutgiftene nede. På dette stedet bidrar den forhåndslagrede ultrafiltreringen til å spare energi og penger ved hjelp av spesielle T-CUT-moduler.    

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-04

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Passer for en høy konsentrasjon av faste stoffer
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

Bürkert - Logo

Kontor

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Telefon +49 2104 176320
Faks +49 2104 1763222
Epost svygengvba@ohexreg.pbz

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

Min sammenligningsliste