Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Separation of Oil Water / Emulsions

Reduserte deponeringskostnader ved olje-/vannblandinger

I Tyskland og Europa har metallbearbeidingsindustrien historisk sett hatt en spesiell betydning. Ved de forskjellige produksjonsprosessene forekommer det som kjent forskjellige typer avløpsvann. 5 millioner tonn kjølesmørestoff blandet med vann må deponeres hvert år.

Her tilbyr vi membranmetoder som skiller seg fra de tradisjonelle filtermetodene ved at separasjonsfasen ikke samler seg på overflaten og danner en filterkake, men at det kommer en opphoping av oljen i væskefasen. Emulgerte oljer og eventuelle faste stoffer bygges opp i et lukket kretsløp til ønsket konsentrasjon. På denne måten blir det ved hjelp av våre T-CUT- hhv. T-CUT PP-moduler fra en tradisjonell diskontinuerlig prosess en kontinuerlig filtreringsprosess som kan forløpe automatisk og uten overvåking.

T-CUT PP – Tubulære moduler/rørmoduler for mikrofiltrering (02-55-serien)

T-CUT PP – Tubulære moduler/rørmoduler for mikrofiltrering (02-55-serien)

Type CUT-03

 • Høy stabilitet og levetid
 • Høy kjemisk bestandighet
 • Ekstrem slipestabilitet
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-04

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Passer for en høy konsentrasjon av faste stoffer
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

Bürkert - Logo

Kontor

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Telefon +49 2104 176320
Faks +49 2104 1763222
Epost svygengvba@ohexreg.pbz

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

Min sammenligningsliste