Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Degreasing Baths

Forlengelse av levetid takket være avfettingsbad

Ved produksjon og bearbeiding av metalloverflater oppstår det forskjellig avløpsvann og blandinger. Dette blandingsvannet som er forurenset med olje (f.eks. belastet med kjøle-smørestoffer) utgjør stor fare for miljøet og drikkevannet, og lar seg vanskelig bryte ned av naturen. Per se kan olje-/vann-blandinger ikke behandles ved hjelp av membranfiltrering med mindre disse er i form av en emulsjon. Emulsjoner er disperse systemer hvor to væsker som egentlig ikke kan blandes, danner en optisk enhet. Da brukes med stort hell ultrafiltreringen ved hjelp av T-CUT-rørmoduler til å øke holdetiden til avfettingsbadene.     

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-04

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Passer for en høy konsentrasjon av faste stoffer
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

Bürkert - Logo

Kontor

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Telefon +49 2104 176320
Faks +49 2104 1763222
Epost svygengvba@ohexreg.pbz

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

Min sammenligningsliste