Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Biomass Separation

Biologisk renseanlegg versjon 2.0

Ved en aktivert slamprosess danner en reaktor et biologisk lukket system og blir utstyrt kontinuerlig. Hvis det nå skal oppnås en så stor nedbrytingsrate som mulig i disse anleggene, og anlegget likevel skal være kompakt og økonomisk, må biomassekonsentrasjonen i bioreaktorer økes for bedre utnyttelse av rom og tid og for å oppnå mindre forsinkelsestid for det belastede avløpsvannet.

Da kjente teknologier ikke lenger er tilstrekkelig for å øke biomassekonsentrasjonen, brukes ultrafiltrering ved hjelp av T-CUT -rørmoduler. På denne måten reduseres ikke bare volumene til biologien ved å øke biomassen i reaktoren, men også anleggets totale kapasitet. Videre danner membranen en sikker barriere mot virus og bakterier, og øker dermed avløpskvaliteten til avløpsvannet.

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

T-CUT – Tubulære moduler/rørmoduler for mikro- og ultrafiltrering

Type CUT-04

 • Høy stabilitet og levetid
 • Optimalisert membranflate
 • Passer for en høy konsentrasjon av faste stoffer
 • Lett å rengjøre (kjemisk og mekanisk)
produkt

Bürkert - Logo

Kontor

CUT Membrane Technology GmbH
Feldheider Str. 42
D-40699 Erkrath
Telefon +49 2104 176320
Faks +49 2104 1763222
Epost svygengvba@ohexreg.pbz

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

Min sammenligningsliste