Dele lenke via e-post

Ikke alle nødvendige felt var fylt

Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Kundespesifikke systemløsninger for store motorer

Komplett utviklede og produserte doseringssystemer fra Bürkert kan ideelt tilpasses bruksområdet og kundens krav.

Skriv ut
Universalregulator - type 8611 eCONTROL

Kompakt universalregulator eCONTROL for gjennomstrømning, trykk eller temperatur, enkel konfigurering med elektriske eller pneumatiske reguleringsventiler.
Sensorer – type 8316, TST001 og 8051

Sensorer fra Bürkert som er egnet for SCR-bruk, dekker blant annet trykk-, temperatur- og gjennomstrømningsmåling.
Direktevirkende magnetventiler – type 6013, 6027 og 0200

De kompakte magnetventilene fra Bürkert har et stort utvalg av velutprøvde tetningsmaterialer og spenningsvarianter. Den bruksspesifikke tilpasningen av standardseriene kan dermed utføres raskt og fleksibelt fra én leverandør.
Forstyrte magnetventiler – type 6240 og 6281

De kompakte magnetventilene fra Bürkert har et stort utvalg av velutprøvde tetningsmaterialer og spenningsvarianter. Den bruksspesifikke tilpasningen av standardseriene kan dermed utføres raskt og fleksibelt fra én leverandør.
Vedlikeholdsenheter for trykkluft – type TPM001

Vedlikeholdsenheter for trykkluft, modulær oppbygning, kompakt konstruksjon, enkel montering, sekundærlufting.
Proporsjonalventiler – type 2875, 2865, 2821, 2824 og 2873

De direktevirkende proporsjonalventilene fra Bürkert har et stort utvalg av velutprøvde tetningsmaterialer og spenningsvarianter. Den bruksspesifikke tilpasningen av standardseriene kan dermed utføres raskt og fleksibelt fra én leverandør.

Kundespesifikke systemløsninger

For dosering av reduksjonsmidlet leverer Bürkert doseringsenheter som er spesielt tilpasset kundens krav.

Doseringsenhetens funksjonsomfang kan Bürkert tilpasses individuelt til kundens respektive krav. Et modulært plattformkonsept bidrar i stor grad til dette, hvor enheten kan tilpasses motorens ulike effektklasser.

Stadig flere standardkomponenter og produktvarianter som er kvalifisert for bruken, muliggjør i tillegg rask og kvalifisert tilpasning til respektive krav. Bürkert dekker all nødvendig kompetanse, fra maskinering via måle- og reguleringsenheter til komplett kablet koblingsskapintegrering. Slik kan ønsker og krav fra OEM, sluttkunde og eier realiseres, og landsspesifikke godkjenninger og standarder kan nås.

Min sammenligningsliste