Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
   Burkert Norway AS
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon +47 63 84 44 10
   Faks +47 63 84 44 55
   Epost vasb@ohexreg.ab
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Avgassetterbehandling

Utslippsreduksjon for forbrenningsmotorer – teknikk for selektiv katalytisk reduksjon gir rent miljø

Bürkert doseringsteknologi for skipsdiesel og stasjonære store motorer

Nøyaktig dosering av karbamid for å oppnå lovpålagte avgassgrenseverdier.
Bürkert doseringsteknologi for nyttekjøretøymotorer

Nøyaktig dosering av karbamid for å oppnå lovpålagte avgassgrenseverdier.
Bürkert doseringsteknologi for nyttekjøretøymotorer

Nøyaktig dosering av karbamid for å oppnå lovpålagte avgassgrenseverdier.
Bürkert doseringsteknologi for skipsdiesel og stasjonære store motorer

Nøyaktig dosering av karbamid for å oppnå lovpålagte avgassgrenseverdier.

Avgassetterbehandling

Med økende antall forbrenningsmotorer øker også de globale utslippsverdiene. I tillegg til karbondioksid lager særlig sot og nitrogenoksider store problemer for miljøet. Nitrogenoksider NO eller NO2 er for eksempel årsaken til høy ozonkonsentrasjon på svært trafikkerte veier.

Reduksjon av disse skadelige stoffene kan oppnås til dels med en forbedret forbrenning inne i motoren og i tillegg med en etterbehandling av avgassene i avgasstrengen. Gjeldende lover og bestemmelser om NOx- og partikkelreduksjon kan kun oppnås med en ekstra etterbehandling av avgassen.

For å redusere nitrogenoksidene brukes ammoniakk i avgassetterbehandlingen. Den selektive katalytiske reduksjonen (SCR) er kjernen i en teknologi som gir et renere miljø. SCR-teknologien er ikke ny og har vært i bruk i kraftverk i lengre tid. Videre reduksjon av utslippsgrenseverdiene krever at denne teknologien brukes også i anleggsmaskiner, skip, strømgeneratorer, transport- og personbiler.

Kontakt Salg

Kontakt oss ...

  

Min sammenligningsliste