Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Vannblanding med system

For konstant prosessvannkvalitet

Dine fordeler

• Pålitelig kvalitet takket være omfattende kunnskap om bruksområdet
• Rådgivning, utvikling, produksjon og service fra ett sted
• Redusert tidsforbruk og kostnad
• Komponenter som er godt tilpasset hverandre, gir økt prosessikkerhet 

Når det gjelder vannblandingen og å oppnå en bestemt vannkvalitet, dreier det seg om eksakt måling og dosering av prosess- og tilsetningsvann. For at alle krav skal kunne oppfylles på en pålitelig måte, tilbyr Bürkert for vannbehandling individuelle løsninger for vannblandinger som brukes i forskjellige anvendelser.

Dine utfordringer, vår løsning

Air-conditioning technology
Romluftteknikk

For å hindre korrosjon og avleiringer i befuktningsanlegg og klimaanlegg må kvaliteten på tilsetningsvannet ofte tilpasses med blanding av rå- og rentvann. Ved et garantikrav er det svært viktig at de forhåndsgitte grenseverdiene overholdes. For å sikre det økonomiske aspektet ved vannbehandling beregnes systemets driftspunkt hvor det trengs så lite behandlet vann som mulig. Til dette blir det behandlede vannet blandet med ubehandlet vann til tilsetningsvann i et bestemt forhold. 

 

 

 

 

Cooling tower make-up water

Kjøletårntilsetningsvann

Også i kjøletårn er tilpasning av prosessvannet ved å tilføre tilsetningsvann nødvendig for å hindre korrosjon og avleiringer på grunn av at vannet kondenserer. Grenseverdiene for prosessvannet angis av anleggsprodusenten, og stilles inn ved å tilføre tilsetningsvann. Til dette blir behandlet vann blandet med ubehandlet vann til kjøletårntilsetningsvann i et bestemt forhold.

 

 

 

 

 

Brewing water
Bryggingsvann

Kvaliteten til en ølsort er avhengig av kvaliteten på bryggingsvann, da det har stor betydning for smaken på ølet. For å oppnå konstant høy kvalitet blir råvannet ofte nesten helt avsaltet ved hjelp av et membrananlegg, og deretter blandet til ønsket kvalitet. For eksakt vannblanding og for at vannkvaliteten skal forbli lik brukes det en blandeenhet i nesten alle membrananlegg for å behandle bryggevann.

 

 

 

 

 

Irrigation
Vanning

Feil kvalitet på råvannet under vanning kan føre til forsalting av jorda eller til at jordstrukturen forandrer seg. Dette har negativ virkning på mengde og kvalitet på resultatet. For vanning blir derfor tidligere fullstendig avsaltet vann igjen anriket med innholdsstoffer som er nødvendig for veksten. Blandeenheten kan dermed med nøyaktig dosering spare kostnader til tilsetningskjemikalier. For vanning har vannblanding økonomiske fordeler spesielt ved høyt vannbehov.

 

 

 

 

Drinking water
Drikkevann

For drikkevannsforsyningen stilles det svært høye krav til vannkvaliteten. Kontinuerlig overholdelse av helseforskrifter og at man unngår skader som korrosjon eller avleiringer i distribusjonssystemene er svært viktig. Etter vannbehandling med bløtgjøringsmetoder eller omvendt osmose, må vannet blandes for å overholde grenseverdiene som gjelder lokalt. Korrosjon og avleiringer kan bl.a. unngås hvis likevekten mellom kalk og karbonsyre stilles inn optimalt.

 

 

 

 

 

Flyer Blending water - systematically

For constant process water quality

702.68 KB

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Min sammenligningsliste