Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Næringsmiddel-ekstrudering

Sikre optimal produktkvalitet med den modulbaserte plattformen for prosessreguleringen

Dine fordeler:

  • Ekstrudernær plassering
  • Høy driftssikkerhet
  • Lang levetid
  • Servicevennlig, modulbasert oppbygging

Ekstrudering er kjernen i utallige produksjonsprosesser for næringsmidler og fôrstoff. Ekstrudere elter, blander, koker og porsjonerer for eksempel kornblandinger, cornflakes og pasta, teksturerte proteiner, ris tilsatt vitaminer og mat til kjæledyr. I tillegg til avansert teknologi og detaljert prosesskunnskap er temperaturen en viktig faktor.

Krav

For at produktene skal være like med tanke på kvalitet, konsistens og smak er nøyaktig og reproduserbar temperaturstyring nødvendig. Derfor må for eksempel en kokeprosess alltid følges nøye. Som oftest skifter man mellom forskjellige produktresepter, slik at prosesstempereringen i tillegg skal kunne justeres fleksibelt og automatiseres på en pålitelig måte. Sist, men ikke minst, er høy drifts- og produktsikkerhet samt energieffektivitet i hele prosessen et viktig mål. Den robuste ventilteknikken i den modulbaserte plattformen for prosessreguleringen oppfyller disse kravene.

Applicaton Extrusion Food

Eksemplet viser kontrollert temperering av en ekstruder

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Andre brukseksempler på vår modulbaserte plattform for prosessregulering:

Automatiserte og individuelle kjøleløsninger for ditt trykkstøpegodsanleggAutomatiserte og individuelle kjøleløsninger for ditt trykkstøpegodsanlegg

Kvaliteten på sluttresultatene er alltid i forgrunnen, uavhengig av om du bruker eller produserer aluminiumstøpegodsanlegg (trykkstøpegods, kokillestøp). Dertil spiller nøyaktig tilpasset kjøling en viktig rolle. Bürkert tilbyr de mest moderne teknologiene for regulering av kjølemedier. Vi dekker alle nødvendige kompleksitetsnivåer – fra levering av individuelle ventiler, aktuatorer og sensorer til kompakte og automatiserte systemløsninger til komplette medieskap.

Flyer Controlling process temperatures

Modular Process Control Platform for Heating and Cooling

11.22 MB

Min sammenligningsliste