Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Ekstrudering og kalibrering

Ekstrudering og kalibrering av profiler ved hjelp av eksakt temperaturstyring med den modulbaserte plattformen for prosessregulering

Dine fordeler:

  • Pålitelig og sikker
  • Kan modultilpasses
  • Meget dynamisk temperaturføring
  • Klar for innbygging
  • Servicevennlig

Produksjonsmetoden for ekstrudering er allerede etablert for utallige produkter: Vindusrammer i plast, aluminiumsskinner for feste, kabelkanaler og kosmetikkflasker samt mange andre typer plater, rør og profiler med konstant tverrsnitt. Uavhengig av om det dreier seg om metall, plast, karbonfiber eller et annet materiale, må ikke produktet være skjevt, det må være formstabilt og beholde profilen. Eksakt og reproduserbar oppnåelse av riktige prosesstemperaturer har avgjørende innvirkning på dette.

Hvordan du drar nytte av dette

Her har den modulbaserte plattformen for prosessreguleringen tydelige fordeler. Som system for prosesstempereringen automatiserer denne løsningen den kontrollerte tempereringen av anleggsdelene i ekstruderen og den målrettede avkjølingen i de påfølgende kalibreringsstasjonene. De høyeste kvalitetskrav kan enkelt implementeres, da antall kjølepunkter og dyser kan tilpasses variabelt, og kan utstyres med en egen, desentral regulering.

Application Extrusion and calibration

 

Kontrollert avkjøling og vakuum-kalibrering av ekstruderingsprofiler

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Andre brukseksempler på vår modulbaserte plattform for prosessregulering:

Automatiserte og individuelle kjøleløsninger for ditt trykkstøpegodsanleggAutomatiserte og individuelle kjøleløsninger for ditt trykkstøpegodsanlegg

Kvaliteten på sluttresultatene er alltid i forgrunnen, uavhengig av om du bruker eller produserer aluminiumstøpegodsanlegg (trykkstøpegods, kokillestøp). Dertil spiller nøyaktig tilpasset kjøling en viktig rolle. Bürkert tilbyr de mest moderne teknologiene for regulering av kjølemedier. Vi dekker alle nødvendige kompleksitetsnivåer – fra levering av individuelle ventiler, aktuatorer og sensorer til kompakte og automatiserte systemløsninger til komplette medieskap.

Flyer Controlling process temperatures

Modular Process Control Platform for Heating and Cooling

11.22 MB

Min sammenligningsliste