Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Redusere utslipp med eksos-etterbehandling

SCR-doseringsløsning for et renere miljø med ren eksos

Dine fordeler

  • Utprøvd plattform
  • Kompakt, servicevennlig konstruksjon
  • Rask og effektiv tilpasning

Dieselmotorer brukes på mange områder. Det kan være i luft eller på vann, i personbil eller på skip, stasjonært for strømproduksjon eller mobilt for drift av kjøretøy. Dieselmotoren beviser sine fordeler i mange forskjellige situasjoner. Men med et økende antall dieselmotorer, øker også utslippsverdiene. Nitrogenoksidene som oppstår ved forbrenning av dieselen, forårsaker like store problemer for miljøet som karbondioksid eller sotpartikler.

Vårt bidrag til et renere miljø: SCR-doseringsløsning

Løsningen er ammoniakk som reagerer med nitrogenoksid til nitrogen og vann. Denne naturvitenskapelige reduksjonen, selektiv katalytisk reduksjon (SCR), viser vei til en teknologi som gir et renere miljø. Først reduserer såkalte SCR-katalysatorer nitrogenoksidene så mye som nødvendig, det standarder og forordninger for tiden pålegger.
Det som er viktig med SCR-teknologien, er at reaksjonsmediet kan doseres sikkert og repeterbart. Like viktig er det å sørge for at doseringsmodulene har lang levetid, er kompakte og lette. Alle teknologiene som muliggjør disse egenskapene, får du hos oss fra ett sted: Ventiler og sensorer samt kunststoffteknologi og systemengineering.

Merverdi med Bürkert-systemer

Komponenter som ventiler, sensorer eller komplette doseringsmoduler i systemer for reduksjon av skadelige stoffer med SCR-teknologi må ha høyere kjemisk og varmeteknisk materialbestandighet og høyere fysisk tetthet. Våre elektromagnetiske stengeventiler og styreventiler bruker derfor spesialstøpte spoler fra egen produksjon. Våre ingeniører integrerer disse brukstilpasset i doseringsenheter for ulike effektklasser. Dette garanterer en optimalisert, kostnadseffektive dimensjoner i tillegg til et betydelig redusert antall grensesnitt. Doseringsmoduler øker integriteten og reduserer monterings- og testarbeidet.

En plattform for problemfri SCR-dosering

Platform worry-free SCR Dosing

Den brede produktporteføljen er grunnlaget for SCR-doseringsenheter fra ett sted. Alle ventil- og sensortekniske kjernekomponenter er kvalifisert for bruksområdet og har vist seg å fungere. Produktutvalget, erfaring med SCR-systemteknikk og plattformkonseptet gir korte utviklingstider.

At man har alle nødvendige produksjonsteknikker som metallbearbeiding, kunststoffteknologi, bygging av koblingsskap i huset, øker effektiviteten i utviklings- og produksjonsforløpet. Alt dette sikrer rask testing og oppfylling av lovpålagte grenseverdier

For dine individuelle utfordring utvikler og realiserer vi sammen med deg en skreddersydd løsning i et av våre Systemhaus.

Flyer Exhaust Treatment

306.84 KB

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Min sammenligningsliste