Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

La oss arbeide sammen. »

Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Permeat-overvåkningssystem: Rent vann med sikkerhet

Bürkert er den eneste produsenten i verden som tilbyr automatisk overvåking av individuelle trykkrør med permeat-overvåkingssystemet for vannverk og anleggsentreprenører.

Anlegg for nanofiltrering eller overvåkning av omvendt osmose

Formål med vannbehandling eller avsalting av sjøvann: Rent drikkevann eller industrielt prosessvann. I anlegg for nanofiltrering eller omvendt osmose, strømmer forfiltrert vann gjennom trykkrørene med membraner. Disse filtrerer ut stoffer oppløst som ioner. Hvert enkelt trykkrør må levere den spesifiserte vannkvaliteten. Parametere som vannets ledeevne indikerer om kvaliteten er rett. Hvis skadelige stoffer kommer gjennom membranen, øker ledeevnen. Deretter begynner ofte det møysommelige søket etter årsaken.

Konvensjonelle løsninger
Den manuelle prøvetakingen fra individuelle trykkrør er arbeidskrevende og dokumentasjonen er feilutsatt. Som regel tas det kun sporadiske prøver og membrandefekter oppdages for sent.
Den automatiserte kontrollen av det samlede permeatet fra flere individuelle trykkrør resulterer bare i en gjennomsnittsverdi. Funksjonsfeil i individuelle trykkrør eller membraner oppdages ikke.
Feilfri permeatanalyse
Du trenger en feilfri vannanalyse og må derfor ha oversikt over membranenes tilstand. I tillegg til forutsigbare vedlikeholdsintervaller og -kostnader er også muligheten for digitalisering av vesentlig betydning.
Line

Svakheter ved konvensjonell permeatkontroll

Grafische Darstellung einer Hand die einen Erlenmayerkolben hält

Manuell prøvetaking
Prøvetaking for hånd fra de individuelle trykkrørene er arbeidskrevende, og dokumentasjonen er feilutsatt. Som regel tas det kun sporadiske prøver, slik at membrandefekter oppdages for sent.

Grafische Darstellung eines Erlenmayerkolben mit zwei Zahnrädern

Konvensjonell automatisert kontroll
I den automatiserte kontrollen blir det innsamlede permeatet av flere individuelle trykkrør evaluert. Resultatet er en gjennomsnittsverdi. Funksjonsfeil i individuelle trykkrør eller membraner oppdages ikke.

Line

Gjør slutt på feilsøkingen ved filtreringen

Hvordan finner du feilen, når vannkvaliteten forringes? Hos Bürkert har vi utviklet et system som lar deg overvåke permeatet i hvert enkelte trykkrør kontinuerlig. Og det i automatisert form.

Dersom det oppstår en membrandefekt, trenger du ikke søke etter denne. Snarere registrerer du i hvilket individuelle trykkrør ledeevnen øker og bytter membranen i tide. Dermed kan du garantere en gitt vannkvalitet døgnet rundt med det automatiserte overvåkingssystemet.

Line

Permeat-overvåkningssystemet fra Bürkert

Merverdi for anleggsentreprenører og operatører innen vannbehandling

Grafische Darstellung einer Anlage mit Permeat-Monitoring-System von Bürkert

✔ Feilfri permeatanalyse for hvert enkelt trykkrør
✔ Oversikt over membranenes tilstand
✔ Forutsigbare vedlikeholdsintervaller og -kostnader
✔ For anlegg i alle størrelser
✔ Mulighet for digital styring

Line

Et kompakt system for permeatkontroll

«Har mitt permeat riktig kvalitet?» Det trenger du ikke lenger lure på, når du bruker et permeat-overvåkingssystem. Automatisert overvåker den permeatet til de individuelle trykkrørene i anlegg for omvendt osmose eller nanofiltrering (OO/NF).

Enten det gjelder vannbehandling eller avsalting av sjøvann: Når det først er installert, gir det full oversikt over små, middels og svært store anlegg.

Følgene:

  • mindre nedetider
  • mer ytelse
  • Permeatkvalitet i ønsket område
Grafische Darstellung des Permeat-Monitoring-Systems von Bürkert
Line

Systemets oppbygning

Du mottar permeat-overvåkningssystemet forhåndskonfigurert for ditt anlegg og klart til montering. Det inneholder alt du trenger for en pålitelig og tidsbesparende overvåkning av vannkvaliteten. Tilkoblet til styringen (PLS) gjør det anlegget ditt digitalt. Dermed har du oversikt over alle relevante data og fullstendig dokumentasjon av de.

Fordelene ved systemet for permeatkontroll

 

Permeatkontroll i praksis

Et brukseksempel viser nytten av systemet i praksis:

Grafische Darstellung von 40 Druckrohren

     
Et vannverk med 40 trykkrør har hittil daglig tatt prøver og dokumentert vannkvaliteten.

Mit dem Wechsel auf das automatisierte Permeat-Monitoring-System spart es monatlich neun Arbeitsstunden. Pro Jahr beträgt die Ersparnis 108 Stunden.

   
Ved å bytte til det automatiserte permeat-overvåkingssystemet sparer det ni arbeidstimer per måned. Per år er besparelsen 108 timer.

Vil du også spare tid ved prøvetakingen? Ta helt enkelt kontakt med oss.

Kontakt Salg

Burkert Norway AS
Hvamstubben 17
2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10
FAX: 63 84 44 55

Kontakt oss ...
application/pdf

Flyer Permeate Monitoring System

Permanent permeate monitoring for completely reliable water quality

Last ned dokumenter

Min sammenligningsliste