Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Løsninger for vellykket Clean-in-Place (CIP)

Med teknologi i fokus – Komplette leveranser til dine CIP-anvendelser

Dine fordeler:

 • Pålitelige og effektive rengjøringsprosesser
 • Minimert tidsforbruk
 • Reduserte vedlikeholds- og integreringskostnader

I anvendelser med svært høye krav til hygiene, som f.eks. innen legemiddel- eller næringsmiddelområdet, har Cleaning-in-Place (CIP) en spesielt viktig funksjon. Samtlige ledninger og rør må gjennomspyles regelmessig med et rengjøringsmiddel for å fjerne bakterier, kjemiske og biologiske avleiringer og for å hindre spredning av sporer, da disse kan ha negativ virkning på produktkvaliteten.

For å oppnå restfri rengjøring av beholdere, ledninger og rør bruker man faste eller mobile installasjoner for å få tilstrekkelig gjennomspyling av anlegget med vann eller et basisk, syreholdig eller desinfiserende rengjøringsmiddel. Meget presise sensorer og ventiler tilfører middelet etter behov, og gir en effektiv rengjøring (CIP).

Rent i tre trinn takket være Clean in Place (CIP)

 1. Den mekaniske spyleprosedyren fjerner med tilstrekkelig trykk og regulert gjennomstrømningshastighet avleiringene på overflaten.
 2. Ved hjelp av kjemiske reaksjoner som oppstår via rengjøringsmiddelet, blir deretter også fine rester ytterligere oppløst og fjernet.
 3. En steriliseringsprosedyre til slutt fjerner de siste restene av bakterier og mikroorganismer.

 

Spylingen skal skje uten manuell demontering eller aktiv inngriping utenfra. Videre gjelder det å utføre rengjøringen så effektivt som mulig for å unngå varmetap og redusere vannforbruket. Derfor blir det allerede ved planlegging av anlegget tatt høyde for en egnet Cleaning-in-Place (CIP)-installasjon, som takler kravene til hygiene. Her kommer det fremfor alt an på et harmonisk samspill mellom komponentene.
Med lang erfaring fra mange bruksområder og en bred produktportefølje med komponenter som er tilpasset hverandre, sørger vi for en ren Clean-in-Place (CIP)-løsning i mange forskjellige anvendelser.

En ren løsning for enhver utfordring - Komponenter for din Cleaning-in-Place (CIP)-prosess

En ren Cleaning-in-Place (CIP)-løsning krever ikke bare riktig blanding av rengjøringsmidler, men også pålitelige komponenter. Derfor tilbyr vi forskjellige prosessventilsystemer, sensorer og ventilterminaler for problemfrie forløp i anvendelsene dine. Dette strekker seg fra eksakt regulert tilførsel av rengjøringsmiddel til automatisering og kvalitetskontroll. En ren sak for dine Clean-in-Place (CIP)-utfordringer.

Sikker tilførsel av CIP-væsker

Våre prosessventiler har ansvaret for en sikker fordeling av forskjellige væsker. Avhengig av de hygieniske kravene og oppgaven, kan forskjellige ventiltyper som membranventiler, magnetventiler og doseringspumper brukes. Ved behov kan også komplette ventilblokkløsninger anvendes. Vi hjelper deg gjerne med valg av egnede komponenter for din individuelle situasjon. Kontakt oss og sammen finner vi en løsning som passer for deg.

Tilførsel av CIP-væsker:

 • Fleksibel og pålitelig tilførsel og avhending av væske gir meget høy effektivitet
 • Modulbasert system for enkel integrering
 • Til sammen mindre avleiringer på grunn av kapsling uten dødrom

Ideelle komponenter for din CIP:

Type 2034

Flerfunksjons blokk- og sveiseløsning

Type 2034
 • Minimalt dødrom
 • Hermetisk separering av mediet fra drevet ved hjelp av membran
 • Enkel integrering av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Variable blokk- og sveisehus
 • Kvalitetssertifiseringer FDA/3A

Type 8840

Modulbasert prosessventilgruppe - fordeler og samler

Type 8840
 • Monteringsklare ventilgrupper
 • Kompakt konstruksjon uten potensielle lekkasjesteder
 • Ikke noe monteringsarbeid
 • Ingen legging av rør mellom ventilene
 • Utprøvde drev for enkel automatisering

Type 2100

Pneumatisk betjent 2/2-veis skråseteventil ELEMENT for desentral automatisering

Type 2100
 • Høye gjennomstrømningsverdier
 • Lang levetid
 • Enkel integrasjon av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Gjennomstrømningsoptimert hus av rustfritt stål med muffer-, clamp- eller sveisetilkobling
 • Egnet for damp

Type 2101

Pneumatisk betjent 2/2-veis rettseteventil ELEMENT for desentralisert automatisering

Type 2101
 • Kompaktkonstruksjon
 • Lang levetid
 • Enkel integrasjon av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Hus i rustfritt stål med flens-, muffe- eller sveisetilkobling
 • Egnet for damp

Type 2301

Pneumatisk styrt 2-veis reguleringsventil ELEMENT

Type 2301
 • Utmerket reguleringskvalitet
 • Lang levetid og drift uten vedlikehold
 • Gjennomstrømningsoptimert hus av rustfritt stål
 • Flere kvs-verdier pr. tilkoblingsstørrelse fordi trim-kit kan fjernes/byttes
 • Regulatoren kan monteres direkte uten eksterne slanger

Intelligente automatiseringskonsepter

For at alle automatiseringsprosessene i anlegget ditt skal fungere pålitelig tilbyr vi utallige ventilterminaler og styrehoder som sørger for pålitelig kobling og tilbakemelding.
Ved å vurdere ditt spesifikke anlegg og styrkene og svakhetene til de ulike automatiseringskonseptene, finner vi løsningen som er best egnet for din individuelle situasjon. Kontakt oss hvis du er interessert.

Automatisering

 • Intelligente komponenter som er tilpasset hverandre
 • Pålitelig kobling for rene prosesser
 • Best mulig oversikt med statusindikering også på stedet

Komponenter for din CIP-automatiseringsløsning

Type 8691

Styrehode for desentralisert automatisering av ELEMENT-prosessventiler

Type 8691
 • Berøringsfri induktiv registrering av ventilposisjon (Teach-funksjon)
 • Statusindikator som lyser i farger
 • Integrert styreluftføring inn i aktuatoren
 • Feltbussgrensesnitt AS-Interface, IO-Link eller büS (Bürkert System Bus)
 • Med ATEX II kat. 3G/D / IECEx sertifikat

Type 8652

AirLINE - Ventilterminal - optimalisert for prosessautomatisering

Type 8652
 • Mulig med sikkerhetsrelatert utkobling av ventiler
 • Enkel diagnose med LC-display
 • Prosessikkerhet pga. pneumatiske funksjoner
 • Optimalisert for montering på bunnen av koblingsskap
 • Eksplosjonsbeskyttede modeller i henhold til ATEX/IECEx sone 2

Pålitelige kvalitetskontroller via sensorer

For optimal drift av Cleaning-in-Place (CIP)-systemet skal alle avvik som måtte oppstå spores og fjernes. Her oppnår du bedre sikkerhet med våre analysesensorer samt fyllenivå-, trykk- og temperaturmålere. De beskytter anlegget mot feil, og garanterer for eksempel at rengjøringsmidlene har ideell temperatur. Hvis du vil vite mer om temaet kvalitetskontroll, er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

Kvalitetskontroll

 • Beregnet for krevende, hygieniske anvendelser
 • Robuste komponenter gir redusert vedlikehold
 • Funksjonelle og utvidbare programvareløsninger

Komponenter for kvalitetskontroll på ditt CIP-system

Type 8221

Konduktivitetssensor for hygieniske anvendelser

Type 8221
 • Perfekt for krevende applikasjoner i hygiene-industrien (CIP og SIP-kompatibel)
 • Utvidet ledningsevne i en rekke varianter tilgjengelig
 • Støttet for de viktigste prosesstilkoblinger sikrer at spesifikke kundekrav kan implementeres
 • Passer perfekt med vår multi-funksjons-sender/-kontroller type 8619

Type 8619

multiCELL - flerkanals/flerfunksjons transmitter/kontroller

Type 8619
 • Direkte tilkoblingsmuligheter for nesten alle gjennomstrømnings-, pH/ORP-verdi-, klor- og ledeevnesensorer
 • Enkelt, intuitivt brukergrensesnitt med stort grafikkdisplay, justerbar bakgrunnsbelysning (4 brukerdefinerte visninger)
 • Maskinvare med utvidelsesmuligheter (opptil 6 ledige innstikksplasser)
 • Industrial Ethernet (Modbus TCP, PROFINET eller EtherNet/IP) valgfritt tilgjengelig
 • Funksjonsutvidelse ved hjelp av valgfri programvare

Type 8098

FLOWave SAW-gjennomstrømningsmåler

Type 8098
 • Uten noen som helst deler i målerøret
 • Oppfyller hygienekrav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Ideelt egnet til væsker med lav eller ingen ledeevne
 • Digital kommunikasjon, parametrisering via kommunikasjonsenhet, display og Wi-Fi
 • Kompakt, lav vekt og lavt energiforbruk

Flyer Clean and efficient

Solutions for successful Cleaning in Place (CIP)

473.5 KB

Kundereferanser
Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Min sammenligningsliste