Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Bedre gjennomstrømningsregulering i pneumatiske transportsystemer

Ukomplisert, fleksibel og effektiv løsning for pneumatisk transport med væskemengderegulatoren type 8750

Dine fordeler

  • Prosessikkerhet: Maksimal beskyttelse av produktet som transporteres, minimal slitasje på rørledninger
  • Høyere produktivitet: Høyere gjennomstrømning med mindre vedlikehold
  • Enkel installasjon: Komplett system som består av gjennomstrømningssensor, prosessregulator og reguleringsventil for regulering av volumstrømmen
  • Høyere fleksibilitet: Rask og nøyaktig tilpasning til forskjellige trykk, betingelser og produkter som mates

For mange bransjer har pneumatisk transport fordeler som systemfleksibilitet og fravær av bevegelige deler. Slike systemer må styres riktig, slik at effektiviteten og kvaliteten på produktet på matestrekningen blir opprettholdt. For å kunne levere slike effektive prosesstyringssystemer forutsettes det at man forstå teknologien og selve bransjen.

Utfordringer og behov

Med pneumatisk mating må man takle utfordringer, slik at dine utfordringer kan tilfredsstilles på en best mulig måte. Dette omfatter fleksible løsninger, forsiktig omgang med forskjellig bulkmateriale, kompensasjon av lekkasjetap og at det er enkelt å foreta moderniseringer.

pneumatisches Fördern

Fleksibel mating

Fleksibel mating er en fordel under forskjellige forhold. Hvis man for eksempel må skifte mellom forskjellige mateveier eller mateledninger, krever dette at det blir styrt en fleksibel luftstrøm i løpet av transporttrykket. Dessuten er en fleksibel luftstrømstyring nødvendig når forskjellige produkter har skiftende utfordringer og egenskaper. I begynnelsen og slutten av en transportprosess må reguleringen reagere fleksibelt, fordi det er nødvendig med høyere trykk. Transport med andre gasser enn luft, som f.eks. argon, nitrogen eller oksygen, krever fleksibilitet.

Enkel modernisering

Bruk av pneumatisk transport er en fornuftig investering i en løsning som er egnet for bruksområdet. Man får oversikt over alle prosessdata og samtidig en løsning som hindrer blokkering av ledninger med bypass-transportmetoden.

Typisk utfordring løst

Våre produkter for pneumatisk mating kompenserer for noen utfordringer som oppstår ved manuelt drevne enheter eller High-end-enheter. Manuelt drevne enheter er derfor svært lite fleksible, for mye manuelt arbeid er nødvendig, og det finnes mange potensielle feilkilder. High-end-enheter er heller ikke fleksible og trenger på forhånd en detaljert prosjektering. Dessuten er kalibrering av styreelektronikken komplisert. Vår væskemengderegulator type 8750 fjerner disse ulempene.

Type 8750

Gassmengderegulator for gasser

Type 8750
  • Pålitelig og automatisert gjennomstrømningskontroll på stedet
  • Stabil regulering av settpunkt, uavhengig av trykksvingninger
  • Justerbare alarmfunksjoner (trykkovervåking)
  • Enkel igangkjøring via manuell spesifikasjon av settpunkt på displayet
  • Programmerbar lekkasjeluftkompensasjon for kontinuerlig transportsystemer for tetthet

For din individuelle utfordring utvikler og realiserer vi sammen med deg en skreddersydd løsning i et av våre Systemhaus.

Flyer Reliably controlling air flows

For stable transport of bulk materials

620.35 KB

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Min sammenligningsliste