Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Sentral automatisering

Kjernen i din prosesstyring

Integrering av teknikken på ett sentralt sted er raskt og enkelt mulig med komponenter som er tilpasset hverandre. Den utprøvde teknikken av koblingsskap, ventilterminaler, kommunikasjonsmoduler og CLASSIC-ventiler sørger samtidig for meget høy driftssikkerhet.

Dine fordeler

 • Alt integrert på ett sted
 • Beskyttelse mot korrosjon og uautorisert tilgang
 • Utprøvd teknikk for høyeste driftssikkerhet
 • Modulbasert oppbygging for individuelle løsninger

Den sentrale automatiseringen utgjør det klassiske systemet for prosesstyringen og samler kontroller og informasjon på ett sted. Utprøvd teknikk og komponenter som er tilpasset hverandre, fra koblingsskap, ventilterminal, kommunikasjonsmodul til CLASSIC-ventiler, sørger for hurtigst mulig idriftsettelse. Komponentene kan enkelt konfigureres, de er testet 100 % og fullstendig dokumentert, noe som gir problemfri installasjon.

Sentral integrering av styringen i et rom eller koblingsskap garanterer sikker og uforstyrret plassering av teknikken. Dette er spesielt nyttig når det er svært vanskelige forhold i nærheten av prosessen og høy driftssikkerhet er nødvendig. Det er også mulig å bytte pilotventiler under drift, slik at anlegget hele tiden er tilgjengelig. Den sentrale prosesstyringen gir samlet bedre oversikt og kan i tillegg enkelt utvides.

Når er dette konseptet aktuelt for deg?

 • Sentral samling av pneumatisk styring
 • Isolert plassering på grunn av tøffe omgivelser og regelmessige Washdowns
 • Begrensning av tilgangen

Hva tilbyr spesielt denne automatiseringsløsningen?

 • Alt på ett sted – Ventilterminaler i større koblingsskap
 • Utprøvd teknikk og komponenter som er tilpasset hverandre, fra koblingsskap, ventilterminal, kommunikasjonsmodul til CLASSIC-ventiler

Hvilke fordeler og hvilken nytte har du av dette?

 • Alt integrert på ett sted
 • Beskyttelse mot korrosjon og uautorisert tilgang
 • Utprøvd teknikk for høyeste driftssikkerhet
 • Modulbasert oppbygging for individuelle løsninger
 • Reduserte engineeringskostnader på grunn av forhåndskvalifisert plattform
 • Rask og enkel konfigurering
 • Komplett kontroll og dokumentasjon

Flyer Process automation with ingenuity

Intelligent concepty for individual solutions

769.76 KB

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Desentralisert automatiseringDesentralisert automatisering

Anlegg for produksjon av næringsmidler eller farmasøytiske produkter må være effektive, sikre og hygieniske. Digital prosessovervåkning er viktig for å garantere prosessering av verdifulle råvarer uten rester og krysskontaminering, for å sikre konstant produktkvalitet og for å unngå driftstopp. Den enkleste måten å oppnå dette på er med desentrale automatiseringsløsninger som styrer de intelligente komponentene lokalt, og som kan reagere raskere. For at slik ventilteknologi med korte veier skal passe perfekt inn i dine eksisterende maskin- eller systemkonsepter, gir vi deg objektive råd og har løsningsnøytrale tilbud klare for deg. Da reduserer vi alt du kan klare deg uten, til et minimum: Kompleksitet, risiko og teknisk arbeid. Vi gir deg gjerne råd.

 

Distribuert automatiseringDistribuert automatisering

Uansett om det dreier seg om produksjon av medikamenter eller næringsmiddel gjelder det samme prinsippene – hygiene, sikkerhet og permanent overvåkning kommer i første rekke. Disse målene kan du oppnå ved at du velger en distribuert automatisering for anlegget eller maskinene. Dette fungerer både for nye og eksisterende anlegg, og det trenger ikke om å være komplisert. Bürkert støtter deg med kompakte løsninger som er optimalt tilpasset hverandre, som er fleksible og som du kan integrere i eksisterende strukturer – for du må allerede i dag tenke på morgendagen og ta hensyn til fremtidige innovasjoner i digitaliseringsstrategien din. Dann deg et bilde av hvordan du enkelt kan kombinere våre mange komponenter og ventilterminaler, koblingsskap og prosessventiler i et automatiseringssystem. Vi gir deg løsningsnøytrale og objektive råd basert på våre mange års erfaring.

Min sammenligningsliste