Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Distribuert automatisering

Uansett om det dreier seg om produksjon av medikamenter eller næringsmiddel gjelder det samme prinsippene – hygiene, sikkerhet og permanent overvåkning kommer i første rekke. Disse målene kan du oppnå ved at du velger en distribuert automatisering for anlegget eller maskinene. Dette fungerer både for nye og eksisterende anlegg, og det trenger ikke om å være komplisert. Bürkert støtter deg med kompakte løsninger som er optimalt tilpasset hverandre, som er fleksible og som du kan integrere i eksisterende strukturer – for du må allerede i dag tenke på morgendagen og ta hensyn til fremtidige innovasjoner i digitaliseringsstrategien din. Dann deg et bilde av hvordan du enkelt kan kombinere våre mange komponenter og ventilterminaler, koblingsskap og prosessventiler i et automatiseringssystem. Vi gir deg løsningsnøytrale og objektive råd basert på våre mange års erfaring.

 • Fotografische Darstellung eines komplexen Schaltschranks mit Ventilinseln, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Fotografische Darstellung einer komplexen Anlage mit Schaltschränken, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Grafische Darstellung eines Ausschnittes aus einem Förderband mit justierbarer Führung, Detaildarstellung Ventilinsel und Prozessventil
 • Grafische Darstellung eines Konzepts, das Schaltschrank mit SPS, Ventilinseln AirLine Field, Industrial Ethernet Gateway und Bürkert I/O-Module umfasst
 • Grafische Darstellung eines Förderbandes mit automtisert justierbarer Führung über Rollen und Pneumatik; Ventilinseln und gamit verbundenen Ventilen

Når blir konseptet distribuert automatisering aktuelt for deg?

 • Når du trenger tett plasserte ventiler i anlegget.
 • Når du ønsker en fleksibel utvidelse av delanlegg.
 • Når du ønsker å automatisere enkelte prosesstrinn på etterskudd.

Bürkert-systemløsningene har komponenter f.eks. feltmoduler og prosessventiler som er optimalt tilpasset hverandre og som kan problemfritt kobles sammen med intelligente komponenter. En forhåndskvalifisert plattform letter både planleggingen og energibelastningen. En utvidelse av det fordelte automatiseringskonseptet er når som helst mulig, med minimal arbeidsinnsats.

Uten koblingsskap: Prosessikkerhet og produktkvalitet direkte i feltet

Hva er viktigst for deg? En rask kobling? Minst mulig kabel- og slangelegging? De innovative ventilterminalene AirLINE Field fra Bürkert tilbyr begge. Siden de kan monteres i umiddelbar nærhet av prosessene, aktiveres ventilene ekstremt raskt på grunn av den korte pneumatiske løpestrekningen. Dette fører også til at du trenger mindre trykkluft og energi. Med en fordelt styring kan du også identifisere feil raskt og nøyaktig, og i stedet for å slå av hele anlegget kan du slå av enkelte moduler. Dette sparer deg for kostnader og tid.

Type 8653 AirLine Field
Distribuert automatisering uten koblingsskap / direkte i feltet

Med koblingsskap: Pålitelig automatisering i umiddelbar nærhet til prosessene

Ønsker du å automatisere den pneumatiske funksjonen for anlegget ditt? Til dette kan du bruke ventilterminaler fra Bürkert i et koblingsskap. Med basis i ventilterminalene styrer du prosessene via et sett med enkeltventiler. Slik kan du ikke bare designe produktprosessene mer effektivt, men også sikrere. Du oppdager feil tidlig ved hjelp av gjennomtenkte diagnosefunksjoner – på apparatene og på anleggsstyringsnivå.

Løsninger for sikringsskap – individuelt konfigurerbart
Distribuert automatisering med koblingsskap – nær prosessene

Svakheter ved manuelle løsninger

Fordelene ved fordelte automatiserte prosesstrinn kan best formidles med et eksempel. Derfor ser vi her på ekstraksjonsprosessen for produksjon av sukker, f.eks. sukkersirup: Et transportbånd fører de opphakkede sukkerroene fra kuttemaskinen til ekstraksjonstårnet, hvor saften blir utvunnet. For at ikke sukkerroebitene og saften skal skli ned, er transportbåndet utstyrt med føringer, som avhengig av mengden og størrelsen på blandingen, midlertidig må forskyves. Slik blir gjennomgangen større eller mindre. I en konvensjonell produksjonsprosess må medarbeidere justere sylindere for hånd for å stille føringene i riktig posisjon.

Mange hhv. store sukkerroebiter
Få hhv. små sukkerroebiter
Vareutgang
Saftutvinning

Prosessikkerhet med et fordelt automatiseringskonsept

For å automatisere et manuell prosesstrinn som den her beskrevne justeringen av transportbåndet, er et fordelt automatiseringskonsept med komponenter i hygienisk design en innovativ løsning. I det viste eksempelet aktiveres sylindrene til en tredjeparts leverandør med AirLINE Field type 8653 pneumatisk. Tilbakemeldingen fra sylinderen er enkelt utført med en M12-kabel tilkoblet ME64-digitalinngangsmodulen. Pneumatikkmodulen type 8653 (IP65/IP67) kan plasseres nær sylinderen for en rask reaksjons- hhv. koblingstid. ME63-gatewayen er koblet sammen med koblingsskapet og det sentrale SPS/SCAD-systemet med Ethernet/IP. Det har en viktig fordel: Brukeren må ikke lenger gå til sylinderen og manuelt betjene en pneumatisk fordeler. Snarere tvert om: Brukeren kan kontrollere om sylinderen er åpen eller lukket fra en sentral plassering, og justere den individuelt om nødvendig.

Industrielt Ethernet
Koblingsskap med SPS
En industriell Ethernet-gateway av typen ME63 er den sentrale styreenheten for Bürkert-produkter.
Type 8653 AirLINE Field
Bürkert I/O-moduler (In/Out) type ME64 benyttes til registrering av koblingssignaler fra forskjellige sensorer.
EDIP – Efficient Device Integration Platform

Fordelen ved Bürkert-systemløsningen

Rådgivningstjeneste fra Bürkert med et eksempel

Løsning 1: Hygieniske koblingsskap med avstand til de faktiske prosessene

I enkelte tilfeller er omgivelsene krevende. Støv, fuktighet, kulde eller varme kan ha en stor innvirkning på automatiserte anlegg. Derfor har vi hos Bürkert et «hygienisk design» med beskyttelsestype IP67 i rustfritt stål. Det er ikke bare ekstremt bestandig mot rengjøringsmiddel, men skjermer også ventilterminalene i koblingsskapet mot alle påvirkninger fra omgivelsene. I tillegg sørger de komplett lukkede koblingsskapene, som hovedsakelig står relativt fjernt fra prosessene, for ekstra arbeids- og prosessikkerhet ved at de hindrer at medarbeidere ved et uhell løser tråder eller andre elementer.

Fordeler takket være avstand til prosessene:
 1. Komplett lukkede koblingsskap står av sikkerhetsgrunner på avstand fra prosessen
 2. Ventilterminaler er godt beskyttet mot påvirkninger fra omgivelsene i koblingsskapet
 3. Prosessikkerheten øker siden dette utelukker feilbetjening grunnet uhell
Schaltschrank mit intelligenten Prozessventilen

 

Løsning 2: Mindre koblingsskap og fordelte apparater direkte i feltet

Motstykket vil være: Så nær prosessen som mulig. De mindre koblingsskapene for denne løsningen trenger mindre plass i anlegget og kan derfor plasseres i umiddelbar nærhet til hendelsene. Der befinner også feltapparatene seg, som profiterer fra den raske ventilaktiveringen. Kabelføring og rørlegging er spesielt kompakt, slik at det kreves mindre trykkluft for å betjene ventilene. Samtidig er automatiseringssystemet svært fleksibelt: Hvis det senere skal kobles til flere sylindere, tilbyr denne løsningen en enkel og rask integrasjon.

Fordeler ved fordelte apparater:
 1. Små koblingsskap kan plasseres nær feltapparatene og produksjonsprosessene
 2. Kort kabellegging gir rask ventilaktivering og mindre forbruk av trykkluft
 3. Fleksibelt konsept gjør det mulig å koble på flere sylindere på et senere tidspunkt
Schematische Darstellung eines Ausschnitts einer Anlage mit Ventilinseln und verbundenen Ventilen

 

I dette konkrete eksempelet valgte kunden løsning 1, siden dette anlegget var utsatt for et krevende miljø. Hva er din løsning? Vi gir deg gjerne råd.

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Line

Prosessautomatisering i praksis

Mange av kundene våre styrer allerede anleggene sine vellykket med Bürkert-løsninger for en fordelt automatisering. For følgende bruksområder kan du se hvordan produksjonsprosessene kan digitaliseres, optimeres og sikres med automatisering.

WEIHENSTEPHAN – bryggeprosess vellykket automatisert

Foto Biergläser, die gerade mit Bier befüllt werden

Pilotbryggeriet i forskningssenteret Weihenstephan for bryggeri- og næringsmiddelkvalitet ble automatisert på en slik måte at bryggemesteren kunne styre alt via PC-en sin: Hele bryggeprosessen blir oversiktlig og effektivere.

Lær mer om automatiseringsløsningene våre for bryggeprosesser.

DANONE – mer sikkerhet ved produksjon av jogurt og desserter

Foto von drei Joghurt-Gläsern

For næringsmiddelproduksjonen innføres det regelmessig nye sikkerhetstiltak. For det automatiserte anlegget i Ochsenfurt kan Danone enkelt utvide: utkobling på en sikker måte med de nye Bürkert-ventiltypene.

Lær mer om automatiseringsløsningene våre for meierier.

FRIESLANDCAMPINA – automatisering av produksjonen i hygienefeltet

Foto aus dem Inneren eines Molkereibetriebes

Det moderne meieriet FrieslandCampina viser på en imponerende måte hvordan produksjonen i et svært hygienesensitivt område kan automatiseres. Med «AirLINE Quick»-ventilterminalene fra Bürkert i HD-skapet kan ikke bare anlegget rengjøres på en enkel måte, men kostnadene kan også reduseres.

Lær mer om automatiseringsløsningene våre for hygieneområdet.

VANNVERK EVERSWINKEL – drikkevannsbehandling

Foto aus dem Inneren eines Wasserwerkes

Vannverket Everswinkel doserer nå oksidasjonsluften ved drikkevannsbehandlingen automatisk. Behandlingen av drikkevann blir dermed reproduserbar og effektivere.

Lær mer om automatiseringsløsningene våre for drikkevannsbehandling.

 

Line

Flyer Process control - Distributed automation

Central plant control for efficient and safe production

3.9 MB

Desentralisert automatiseringDesentralisert automatisering

Anlegg for produksjon av næringsmidler eller farmasøytiske produkter må være effektive, sikre og hygieniske. Digital prosessovervåkning er viktig for å garantere prosessering av verdifulle råvarer uten rester og krysskontaminering, for å sikre konstant produktkvalitet og for å unngå driftstopp. Den enkleste måten å oppnå dette på er med desentrale automatiseringsløsninger som styrer de intelligente komponentene lokalt, og som kan reagere raskere. For at slik ventilteknologi med korte veier skal passe perfekt inn i dine eksisterende maskin- eller systemkonsepter, gir vi deg objektive råd og har løsningsnøytrale tilbud klare for deg. Da reduserer vi alt du kan klare deg uten, til et minimum: Kompleksitet, risiko og teknisk arbeid. Vi gir deg gjerne råd.

 

Min sammenligningsliste