Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Desentralisert automatisering

Anlegg for produksjon av næringsmidler eller farmasøytiske produkter må være effektive, sikre og hygieniske. Digital prosessovervåkning er viktig for å garantere prosessering av verdifulle råvarer uten rester og krysskontaminering, for å sikre konstant produktkvalitet og for å unngå driftstopp. Den enkleste måten å oppnå dette på er med desentrale automatiseringsløsninger som styrer de intelligente komponentene lokalt, og som kan reagere raskere. For at slik ventilteknologi med korte veier skal passe perfekt inn i dine eksisterende maskin- eller systemkonsepter, gir vi deg objektive råd og har løsningsnøytrale tilbud klare for deg. Da reduserer vi alt du kan klare deg uten, til et minimum: Kompleksitet, risiko og teknisk arbeid. Vi gir deg gjerne råd.

 

Styr anlegget desentralt – for mer produktivitet og sikkerhet

For produksjon av farmasøytiske produkter og næringsmidler gjelder følgende: For at sluttproduktet skal ha vedvarende høy kvalitet, må produksjonsanlegget kunne styre og regulere alle midlene nøyaktig til enhver tid. Til dette er hurtigskiftende, intelligente prosessventiler avgjørende. De er en del av totalkonseptet som vi som en del av en objektiv rådgivning utformer og omsetter spesielt for deg. Dette skaper individuelt planlagte, desentraliserte automatiseringsløsninger som sørger for at infrastrukturen og ventilkontrollen til systemene dine gjør nøyaktig hva de skal og kontinuerlig kan overvåkes ved hjelp av mange parametere.

Mer produktiv takket være intelligente styrehoder fra Bürkert

Desentral automatisering med Bürkert betyr: Lokalt kontrollerte prosessventiler regulerer funksjonene til anlegget ditt. Intelligensen ligger kontrollhodene – et konsept med mange fordeler. Styrehodet type 8681 kan også brukes universelt, slik at prosessventiler fra forskjellige produsenter enkelt kan automatiseres med denne løsningen.

Når bør du bruke en desentralisert automatiseringsløsning?

  • Når du trenger klar, fleksibel pneumatisk styring.
  • Hvis du setter pris på transparente prosesser og rask idriftsettelse.
  • Når du trenger sanntidsinformasjon på stedet for kritiske prosesser.
  • Hvis du vil garantere en sikker, kontrollerbar produksjon av farmasøytiske produkter eller matvarer.

Utfordringer med tradisjonelle konsepter

Diskret kabling fører til mye tid og arbeid. Ved å bruke eksemplet med en fyllemaskin for mat eller farmasøytiske produkter blir utfordringene synlige: For prosessen trenger man ulike drivenheter, gjennomstrømningsmålere, trykk- og temperatursensorer. Hver enhet har en kabelforbindelse til en diskret port til en IO-modul i koblingsskapet. Ofte brukes, som i dette eksempelet, enheter med 4–20 mA-grensesnitt og binære inn- og utganger. Dette fører til at antallet funksjoner er begrenset – akkurat som båndbredden og følgelig mengden diagnosedata.

Tapping
Strømforsyning
PLC
Analog In
Analog Out
Binær Out
Koblingsskap
Prosessventil

Større sikkerhet, mindre arbeid gjennom intelligent tilkobling

Mye tid og arbeid ved tilkobling? Nei, det finnes enklere alternativer: Våre kommunikasjonsingeniører har utviklet en alternativ løsning. Denne løsningen reduserer antall kabler til fire stykker, og samtidig betjener kun én type IO-Link-Master samtlige enheter. Alle relevante data er tilgjengelige digitalt – og man kan lese ut mange flere parametere enn i konvensjonelle løsninger. Dette gir mulighet til en permanent diagnose for å sikre anleggets tilgjengelighet til enhver tid. I tillegg øker en integrert S2-redundans anleggets tilgjengelig – sikkerhet på sitt beste. Ettersom alle pluggkontakter erstattes av M12-tilkoblinger, er monteringsprosessen av de elektriske enhetene svært rask, sikker og enkel. Ved å bytte fra analoge til digitale enheter er det ikke behov for omkalibrering etter en viss driftsperiode.

Ethernet
Feil- og vedlikeholdsmeldinger
IO-Link Master
PLC / HMI
IO-Link i feltet
Sensor/aktorer
PLC
ERP / MES / SCADA

Installasjon på 60 minutter i stedet for syv timer

Et eksempel fra tappesektoren illustrerer forskjellene i installasjonsarbeidet. En fyllemaskin trenger forskjellige komponenter, for eksempel drivenheter, strømningsmålere, trykk- og temperatursensorer, som bidrar til ønsket produksjonsresultat på en koordinert måte.
I dette beregningseksempelet går vi ut fra at man trenger 32 nødvendige styrehoder. Et styrehode med tre tilbakemeldingsindikatorer, en ekstern initiator, spenningsforsyning og tre ventilutganger har tolv ledninger i en diskret struktur på hver side av kabelen. For idriftsettelse og analog avstandsmåling må en kvalifisert elektriker installere 768 ledningshylser på 32 styrehoder og i tillegg koble alle kabler til enhetstilkoblingene og i kontrollskapet. Dette er en oppgave som tar hele dagen, og som tar omtrent syv timer arbeid.
Hvis det derimot tas i bruk en Bürkert-løsning med to M12-plugger per enhet, reduseres installasjonstiden til én time – noe som betyr en tidsbesparelse på seks timer.

Installasjonsarbeid i timer
Antall enheter
IO-Link
Konvensjonell løsning

Desentralisert automatisering i praksis

Mange Bürkert-kunder bruker allerede individuelt kontrollerte prosessventiler med intelligente kontrollhoder. Følgende brukerrapporter gir forslag til hvordan du kan produsere mer produktivt med desentralisert automatisering.

Duits & Lauret

Duits & Lauret er et nederlandsk spesialbryggeri i nærheten av Utrecht.
Finn ut hvordan Bürkert med sin erfaring innen automatisering bidrar til produktkvalitet og produktivitet.

Novo Nordisk

Foto Detail einer Anlage mit Ventilen und Rohren, Ventile mit leuchtenden LED-Statusanzeigen

Produsere flere insulinampuller på en mer brukervennlig måte
I en ny produksjonslinje for inslulinampuller bestemte farmaselskapet seg for spesialisten Bürkert. Den tekniske løsningen hjalp Novo med å gjøre prosesser mer betjeningsvennlige samt øke produksjonen. Les om hvordan dette kan lykkes også for deg.

 

Unither Pharmaceuticals

Foto des Gebäudes von Unither Pharmaceuticals

Sikker og pålitelig automatisering
Farmasøytprodusenten produserer nå helautomatisk i Gannat i Frankrike. Modulære ELEMENT membranventiler fra Bürkert garanterer sikkerhet og pålitelighet med integrerte diagnosefunksjoner. Finn ut mer om fordelene med ELEMENT-serien.

Fromagerie Bel

Foto Siloanlage von Fromagerie Bel

Hygienisk osteproduksjon
Kontrollhodene av type 8681 oppfyller de høye hygieniske kravene til osteproduksjon spesielt godt – de er hygienisk utformet, motstandsdyktige mot aggressive rengjøringsmidler og oppfyller beskyttelsesklasse IP 65/67. Slik kan også du automatisere anlegget ditt.

 

Teisseire

Foto des Gebäudekomplexes des Unternehmens Teisseire

Smart ventilstyring for sirup
Teisseire setter fokus på nyskapende prosessteknologi – Styrehodet type 8681 spiller her en nøkkelrolle i aktiveringen av prosessventilene. Intelligent feltbussteknologi sørger for raske prosesser og sikkerhet. Finn ut hvordan dette gjøres.

 

Distribuert automatiseringDistribuert automatisering

Uansett om det dreier seg om produksjon av medikamenter eller næringsmiddel gjelder det samme prinsippene – hygiene, sikkerhet og permanent overvåkning kommer i første rekke. Disse målene kan du oppnå ved at du velger en distribuert automatisering for anlegget eller maskinene. Dette fungerer både for nye og eksisterende anlegg, og det trenger ikke om å være komplisert. Bürkert støtter deg med kompakte løsninger som er optimalt tilpasset hverandre, som er fleksible og som du kan integrere i eksisterende strukturer – for du må allerede i dag tenke på morgendagen og ta hensyn til fremtidige innovasjoner i digitaliseringsstrategien din. Dann deg et bilde av hvordan du enkelt kan kombinere våre mange komponenter og ventilterminaler, koblingsskap og prosessventiler i et automatiseringssystem. Vi gir deg løsningsnøytrale og objektive råd basert på våre mange års erfaring.

Line

Vil du gjerne vite hvilket besparelsespotensial som finnes i systemet ditt? Ta kontakt med oss – vi finner ut av det i fellesskap.

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Flyer Process control - Decentral automation

Decentral plant control for high-level quality and productivity

7.6 MB

Min sammenligningsliste