Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Mediestyring i flowcytometri

For bedre resultater

Dine fordeler

 • Spesielt muliggjør jevn gjennomstrømning i væskekammeret konstant mantelstrømning
 • Optimerte analyseløsninger
 • Kjemisk bestandighet og lang levetid til komponentene

En annen måte å bestemme cellestørrelse og celletype på, er ved å bruke flowcytometri. Dette skjer ved at blodcellene i flowcytometeret passerer gjennom en ekstremt smal kanal som tvinger cellene til å passere en om gangen. For at denne prosessen skal forløpe jevnt, må strømningsvæsken strømme jevnt fra begge sider av cellene. Derfor er høynøyaktig mediestyring et krav i flowcytometri for å sikre pålitelige analyseresultater. Dette er en oppgave som vi har arbeidet med i mange år.

For beste måling

Bürkert-løsningen håndterer tilførsel og regulering av strømningsvæsken, som behovsstyres gjennom en hurtigreagerende ventil. Denne væsken strømmer rundt cellene i en sirkel, slik at disse føres jevnt etter hverandre gjennom kanalen. Etter at størrelsen og formen på cellene er registrert, –fjernes den brukte væsken. For å oppnå best mulige analyseresultater ved bruk av flowcytometri, leverer vi en komplett løsning for mediestyring.

Flow Cytometrie

Komponenter for sikker mediestyring

Type 6650

2/2- og 3/2-veis flippermagnetventil med medieseparering

Type 6650
 • Bare 4,5 mm tilleggsmål
 • Medieseparert, for aggressive medier
 • Direktevirkende
 • Vakuum opptil 7 bar
 • Hurtigkoblende

Type 6144

3/2-veis flippermagnetventil, direktevirkende

Type 6144
 • Direktevirkende
 • 0 til 10 bar
 • Lavt elektrisk effektbehov
 • Standard, Ex ia versjon
 • 10 mm total bredde/11 mm tilleggsmål

Type 6724

2/2- eller 3/2-veis Whisper-Valve med medieseparering

Type 6724
 • Høyeste kjemiske bestandighet
 • Kompakt utforming med 8,9 mm konstruksjonsbredde
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum opptil 5 bar) og 1,2 mm (vakuum opptil 3 bar)
 • Svært rask, nesten lydløs kobling med < 20 dB (A) og svært lavt elektrisk effektbehov
 • Høy mottrykktetthet, fremragende spylbarhet og 100% innkoblingstid

Type 0127

2/2- og 3/2-veis vippemagnetventil med skillemembran

Type 0127
 • For høyeste kjemiske holdbarhetskrav
 • Kompakt konstruksjon med 16 mm koblingsmål og en Cv-verdi på opptil 0,058
 • Velprøvd pålitelighet siden 1993
 • Fleksibel design for kundespesifikke anvendelser
 • Høy tilbakestøt-tetthet, fremragende vaskbarhet og 100 % innkoblingsvarighet

Våre andre løsninger i forskjellige anvendelser

Reagensdosering og prøvedosering

Analyseenhet

Rengjøring og avfallshåndtering

      

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Min sammenligningsliste