Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du å utvikle og realisere en individuell løsning sammen med oss?

 Rådgivning

 E-post

bürkert
 

Dosering med sprøytepumpe

For nøyaktige doseringsresultater

Dine fordeler

 • Dra fordel av vår erfaring og holdbare produkter
 • Dødrommet er konstruert for optimal spylbarhet
 • Anvendelsesspesifikke systemløsninger sparer deg egen utviklingstid

I laboratorieutstyr er ikke bare medietilførselen, men også nøyaktig dosering, ekstremt viktig for å oppnå riktige resultater. I tillegg er det avgjørende at små væskemengder doseres nøyaktig og at krysskontaminering utelukkes. Komponentene er laget av kjemisk inerte materialer og er satt sammen for hver enkelt anvendelse. Fordi mediene skal strømme gjennom både ventiler og sprøytepumper, er alle komponenter konstruert for optimal spyleevne.

 

Prinsipp for dosering med sprøytepumpe

Sprøytepumper gir en svært nøyaktig dosering av små, spesifikke væskemengder. Ved å flytte et stempel i pumpesylinderen suges mediet inn og føres videre. Dette prinsippet fungerer diskontinuerlig. Pumpen suger inn en definert mengde væske og fører den videre gjennom samme kanal til en doseringsnål. Og her kommer ventilen inn i bildet. Åpning og lukking av ventilen styrer hvilken kanal væsken skal føres inn i.

Application Syringe Pump Dosing

Isolert dosering med sprøytepumpe

Dette doseringsprinsippet bruker på samme måte en sprøytepumpe. Her suges ikke mediet helt inn i pumpen, men kun inn i doseringsnålen. Denne metoden brukes først og fremst når man har å gjøre med små doseringsmengder.
Det er et isolerende luftpolster i sylinderen til sprøytepumpe og i innløpskanalen som sørger for at mediet kun kommer i berøring med doseringsspissen. Dette minimerer faren for forurensninger. Dette prinsippet muliggjør integrert rengjøring av doseringsspissen. Etter at mediet er pumpet ut, åpner en ventil rengjøringskanalen. Rengjøringsvæsken som står under trykk føres nå til doseringsspissen. Sprøytepumpen holdes fri for væske under rengjøringsprosessen takket være det isolerende luftpolsteret.

Syringe Pump Dosing

Når benyttes dette prinsippet?

Eksempelprosesser med sprøytepumpedosering

 •  In-vitro-diagnostikk
 • Molekylærdiagnostikk

Komponenter for nøyaktig dosering med sprøytepump

Type 0127

2/2- og 3/2-veis vippemagnetventil med skillemembran

Type 0127
 • For høyeste kjemiske holdbarhetskrav
 • Kompakt konstruksjon med 16 mm koblingsmål og en Cv-verdi på opptil 0,058
 • Velprøvd pålitelighet siden 1993
 • Fleksibel design for kundespesifikke anvendelser
 • Høy tilbakestøt-tetthet, fremragende vaskbarhet og 100 % innkoblingsvarighet

Type 6724

2/2- eller 3/2-veis Whisper-Valve med medieseparering

Type 6724
 • Høyeste kjemiske bestandighet
 • Kompakt utforming med 8,9 mm konstruksjonsbredde
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum opptil 5 bar) og 1,2 mm (vakuum opptil 3 bar)
 • Svært rask, nesten lydløs kobling med < 20 dB (A) og svært lavt elektrisk effektbehov
 • Høy mottrykktetthet, fremragende spylbarhet og 100% innkoblingstid

Type 6624

2/2- og 3/2-veis Bürkert TwinPower vippe-magnetventil med skillemembran

Type 6624
 • For høyeste kjemiske bestandighetskrav
 • Ultrakompaktkonstruksjon ved Bürkert Twinpower-drift med 10,3mm koblingsmål
 • DN 0,8 (5 bar) og DN 1,6 (2 bar)
 • Integrert Hit-and-Hold elektronikk
 • Høy tilbakestøt-tetthet med fremragende vaskbarhet

Type 6628

2/2- og 3/2-veis TwinPower vippe-magnetventil med skillemembran

Type 6628
 • 22 mm kompakt konstruksjon til nominell bredde 3,0
 • Skillemembran for høy kjemisk bestandighet
 • Virkemåte NC, NO og 3-veis universell
 • Tilbakestøt-tetthet på grunn av vippeprinsipp
 • Minimalt internt volum ved god vaskbarhet

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Produktoversikt Micro Fluidics

Array

13.7 MB

Andre doseringsprinsipper:

Min sammenligningsliste