Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Ikke bare «varm luft»!

Kunder stoler på vår kompetanse i enhver situasjon der gasser skal styres, reguleres eller blandes på en presis og reproduserbar måte. Vi snakker nemlig samme språk som deg.

Vår løsninger innenfor segmentet Gas.

Uansett om det dreier seg om materialbearbeiding, energiteknikk, medisinteknikk og analyseteknikk, bioteknologi, farmasøytisk industri eller næringsmiddelindustrien, så er vi mye mer enn bare en produsent av produkter og systemer. Bürkert er din partner for individuelle løsninger som fyller dine presise behov innenfor spesielle bruksområder for gass. Dra nytte av vår brede og sammensatte erfaring med lukkede reguleringskretser og vår åpenhet overfor nye ideer. Vi tenker i moduler, nettverk og prosesser som er optimert for deg, sammen med deg.

Hvorfor vi organiserer oss i segmenter.

Det å tenke og arbeide med utgangspunkt i våre bruksrelaterte segmenter Water, Gas, Hygienic og Micro i stedet for i ulike bransjer kan virke uvant ved første blikk. Dette setter oss imidlertid i stand til å dykke helt og fullt ned i deres verden og gir deg muligheten til å få overraskende nye og individuelle løsninger som går utover bransjestandarden.

Denne organiseringen har for oss to enkle grunner:

Den første grunnen er deg. Fordi segmentene skaper en så enkel og logisk forbindelse til hver enkelt kundes brukssituasjon som mulig. Denne nærheten er igjen en forutsetning for å forstå. Og ikke bare «Hva dere gjør», men ikke minst «Hvorfor dere gjør det». Først når vi har svarene på disse spørsmålene som grunnlag, kan en virkelig skreddersydd idé tre frem.

Den andre grunnen er det ansvarlige kundeteamet hos Bürkert. Det å tenke og arbeide med utgangspunkt i segmenter sikrer deg en bransjeovergripende teknologi- og kunnskapsoverføring. Denne sammenføringen av forskjellige erfaringer og ekspertiser i ett team er igjen forutsetningen for ikke bare å kunne utvikle bransjespesifikke, men også overraskende ideer. Både raskere og mer originale enn ellers.

Referanser fra segmentet Gas:

Kundereferanser

Min sammenligningsliste