Bürkert - Close to you
Office /1
  • Main Office
   Burkert-Contromatic A/S
   Hvamstubben 17
   N-2013 Skjetten
   Telefon Nr. +47 (0) 63-84 44 10
   Fax +47 (0) 63-84 44 55
   E-Mail vasb@ohexreg.ab
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Applikasjons-segmentering – et spesielt utgangspunkt: noen ganger mangler det kun en ny tilnærmingsmåte

Konseptet til Bürkert angående applikasjons-segmenteringen er absolutt enestående. Inndeling av Bürkert-segmentene i henhold til applikasjoner har en enkel årsak: å få til en så enkel og logisk relasjon til kunden som mulig.

Og det er mer enn bare en "business approach". Det er en måte å tenke på, slik at vi kan konsentrere hele vår energi om kunden – slik at du og vi kan tilnærme oss bedre.

Vi vil ikke fortape oss i vår verden. Vi vil reflektere over DIN verden. Vi vil snakke DITT språk – og forstå deg. Vi vil ta tak i DINE problemer, og forvandle dem med helt nye løsninger til DIN sjanse. Dine utfordringer er våre utfordringer; sammen med deg vil vi overvinne dem.

På grunn av vår organisering i anvendelsesrelaterte segmenter kan vi desentralisere vår måte å tenke på, tre inn i og FORSTÅ din verden. Og ikke bare hva du gjør, men, enda viktigere, HVOFOR du gjør det, og på dette grunnlaget utvikle nye og overraskende ideer, som på andre måter muligens aldri hadde blitt noe av.

Bürkert-segmenter skal gjenspeile din verden – Water, Gas, Hygienic og Micro.

I hvert segment fører vi sammen forskjellige teknologier for å kunne tilby våre kunder individuelle løsninger for spesifikke bruksområder.

La oss se din verden litt nøyere:

.water

Kom inn i vannets forfriskende verden der hemmeligheten ligger i kunnskapen om riktig management av denne verdifulle ressursen.

Get more information

.gas

Kom inn i den raffinerte verden til Bürkert Gass, der presis regulering og reproduserbarhet er en selvfølge.

Get more information

.hygienic

Kom inn - i den rene verden til Bürkert Hygienic, der renhet, enkel validering og høyeste standarder tilhører en normal hverdag.

Get more information

.micro

Tre inn i verdenen til Bürkert Micro, verdenen til det aller minste, der enhver dråpe teller.

Get more information