Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Magnetventiler med energibesparende Kick-and-Drop-spole

Lang levetid, stillegående og energibesparende. Slik kan du ikke bare spare penger med Kick-and-Drop-spolen, men også beskytte miljøet.

Medier som væsker og gasser må avsperres, frigis, doseres, fordeles eller blandes. Disse oppgavene foretar blant annet magnetventiler. I den forbindelse er de underlagt utallige krav under veldig ulike bruksforhold. Utfordringen for fremtiden er en bærekraftig og energibesparende magnetventilløsning.

Styring av medier med energibesparende magnetventiler

For automatisert kobling av gassformede og flytende medier er ventiler med elektromagnetiske spolesystemer veldig utbredt. Stadige viktigere i dagens samfunn er din energieffektivitet, lavere støyutslipp og de lange vedlikeholdsintervallene forbundet med dette. Spolesystemer med Kick-and-Drop-elektronikk satser her på forbedret ventilytelse, energibesparelse og nye målestokker for din lønnsomhet.

Magnetventiler med den nye Kick-and-Drop-teknologien er her 35 % mindre, men like effektive som de vanlige variantene. Dessuten forekommer det takket være Kick-and-Drop ingen miljøbelastning, så de arbeider stillegående og forårsaker ingen ubehagelig brumming i nettet eller piping.

Effektiv

Energibesparelser inntil 80 % takket være dobbeltspoleteknologi

Lang levetid

Med økt levetid og redusert forkalkning takket være redusert egenvarme

Sterk

Inntil 200 % mer koblingstykk takket være kortvarig økt energiinntak på spolen (overstimulering)

Hva skjuler seg bak Kick-and-Drop-elektronikken?

Kick-and-Drop-spolen er en spole med dobbeltvikling. Den består av en trekk- og holdevikling. Med Kick-and-Drop-elektronikken overstimuleres spolen av en høy strømimpuls. Slik dannes tiltrekningskraften som er påkrevd for at ventilen skal åpne. Etter ca, 500 millisekunder kobles Kick-and-Drop-elektronikken om til en energibesparende opprettholdelsesdrift. Her senkes effektbehovet drastisk. Spolen egner seg fremfor alt for ventiler som er permanent åpnet under bruk, for eksempel hos gass- eller kranvannsikringsventiler.

B
Likeretter og koblingselektronikk
Trekkvikling
Trekkvikling og holdevikling
A

A: Den overstimulerte trekkviklingen danner med over ca. 500 ms en svært høy tiltrekningskraft

B: Holdeviklingen kobles etter 500 ms i serie til trekkviklingen og reduserer strømmen og dermed energibehovet

Allsidige bruksområder

Bruksområdene til Kick-and-Drop-spolen er veldig allsidige, og den benyttes fremfor alt ofte innen installasjons- og varmeområdet. Kick-and-Drop-spolen kan benyttes overalt hvor følgende vilkår må være oppfylt:

 • Energi bør spares
 • Ekstra kalkholdig vann skal reguleres
 • I bygninger hvor feil grunnet elektromagnetiske felt skal utelukkes
 • Overalt hvor væsker og gasser som reguleres ikke må oppvarmes over 55 °C
 • Overalt hvor permanent betjente magnetventiler, eksempelvis gass- eller kranvannsikringsventiler, benyttes i bygninger
 • Overalt hvor ekstra batteribufrede tappesystemer benyttes for å sikre en lengre og tryggere driftstid

Inntil

80 %
energibesparelse takket være dobbeltspoleteknologi

Inntil

45 K
lavere varmekapasitet gir økt levetid og redusert forkalkning

Inntil

200 %
mer hydraulisk trykk ved kortvarig energiøkning på spolen (overstimulering)

Enhver merverdi er en fordel for deg

Andre fordeler som du kan dra nytte av ved bruk av magnetventiler med Kick-and-Drop-teknologi:

Kick and Drop - Energisparingskalkulator

Du kan beregne dine personlige besparelser av energi og CO2 for å se hvordan du drar nytte av den nye Kick-and-Drop-teknologien.

Her ser du besparelsene

Eksempelregning

 • Sikring av kranvann

  Ventil ¾" inntil 1" direktevirkende eller koplet (påkrevd åpningseffekt ca. 17–28 W) løpetid 240 dager à 12 timer med 100 % innkoblingstid à 2880 timer per år.

  Effektforskjell: AC19 Kick-and-Drop forbruker ca. 9–20 W mindre sammenlignet med en standardspole. Gjennomsnittlig tilsvarer dette 15 W.

  15 W x 2880 h = 43,2 kWh | Strømpris* 0,30 ct/kWh = 12,96 eur/år – Tillegg for anskaffelse ca. 36 eur (netto): Amortisering av ekstra utgifter etter ca. 2,8 år

Hvilken magnetventil med Kick-and-Drop-teknologi passer til din bruk?

Finn den riktige magnetventilen for din bruk og start umiddelbart med energibesparelsen.


 

Min sammenligningsliste