Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Kontinuerlig online vannanalyse

Vannovervåkning for en konstant høy vannkvalitet med online-analysesystemet type 8905

Dine fordeler med vårt online-analysesystem

 • Alle måleverdier på et blikk, takket være digitale grensesnitt og et oversiktlig display
 • Minimalt og forutsigbart vedlikeholdsarbeid
 • Nøyaktighet og dokumentasjon av måleverdiene på høyeste nivå

Vann er allerede nå en knapp ressurs og livsnødvendig for mennesker. Med økende verdensbefolkning og stadig økende vannforurensning blir det stadig mer en utfordring å sikre tilgang til hygienisk trygt drikkevann for menneskene. For å behandle vann i denne kvaliteten, kreves det måleapparater, som analyserer fysikalske, kjemiske og mikrobiologiske parametre pålitelig online.

Sensorer, som gjør din måling oversiktlig

Turbiditet

Turbiditeten gir informasjon om de uløste partiklene i vannet. Denne parameteren er en indikator for den estetiske tilstanden og mulige skjulte mikrobiologiske forurensninger i vannet. Turbiditeten kan øke i råvannet, for eksempel etter regnhendelser og gjøre ytterligere behandlingstrinn nødvendig. I drikkevann brukes det som grenseverdiovervåkning (1,0 FNU) eller for å overvåke filtreringsprosessen. Det måles i en vannprøve på grunnlag av uløste partikler. Mål turbiditeten med sensor type MS05.

Fritt klor/klordioksyd

Fritt klor brukes til desinfeksjon av drikkevann eller til oksidasjon. Målingen tjener til å overvåke eller styre tilsetningen av desinfeksjonsmiddel. Derved måler en høypresisjons, membrandekket, amperometrisk Pt-Pt-sensor konsentrasjonen av fritt klor i vannet. Den anbefalte andelen av fritt klor varierer mellom 0,1 og 0,3 mg/l. Vår klorsensor type MS02 kan hjelpe deg med målingen.

 

pH-verdi

Denne verdien måles i råvann og drikkevann for kvalitetsovervåkning. Ved en pH-verdi >7,7 gjelder vannet som ikke korrosiv. pH-verdien brukes også til styring og overvåkning av behandlingsprosesser, for eksempel avsyring med lut. pH-målingen er basert på ISFET-metoden (Ion Sensitive Field Effect Transistor). Derved er pH-verdien den negative logaritmen til hydrogenioneaktiviteten i en løsning og gir verdifulle informasjoner om vannkvaliteten. Mål pH-verdien i ditt anlegg nå med pH-sensor type MS01

Ledeevne

Ledeevnen gir en indikasjon på de oppløste stoffene (f.eks. mineraler) i vannet og brukes til kontinuerlig kvalitetsovervåkning. For eksempel endres ledeevnen ved inntak av veisalt. Ledeevnen beskriver vannets evne til å lede strøm. Denne verdien er en indikator for andelen av oppløste substanser i testvannet. Ved bestemmelse av ledeevnen kan vår sensor type MS03 hjelpe deg.

 

ORP/redokspotensial

Fra ORP/redoks-verdiene kan vanntilstanden bestemmes, for eksempel også med hensyn til urenheter i overflatevann ("vippevann") eller bakteriell metabolisme. Også virkningen av desinfeksjonsmiddelet kontrolleres med ORP-verdien. Oksidasjonsreduksjonspotensial (ORP) er en av de viktigste vannparametrene. Mål ORP-verdien i ditt anlegg med type MS04 - Redox Sensor-Cube.

 

Den komplette vannanalysen i et kompakt målesystem

øyoppløselig 7-tommers berøringsskjerm

Intuitiv betjening og oversiktlig visualisering.

Enkel tilkoblingsteknikk

Ingen føring av enkeltledninger og slanger for sensorene, bare en tilkobling for hele systemet. Sensorer settes inn ved hjelp av klikk-teknikk.

Omfattende parametrisering

Klor, klordioksid, pH-verdi, redokspotensial, ledeevne, turbiditet, fleksibel kombinasjon av opptil 60 Sensor-Cubes.

Rengjøringssystem type MZ20

Fullautomatisk rengjøring av Cube-enhetene med fritt definerbare rengjøringssekvenser.

Hot-Swap teknologi

Enkelt uttak av Sensor-Cubes for vedlikeholdsformål, også mens driften pågår.

Online-analyse-system

Online-analyse-system

Type 8905

 • Til kontinuerlig vannanalyse av drikkevann og industrielt prosessvann
 • Minimalt målevannforbruk
 • Modulært sensor- og elektronikksystem: - opptil 6 vannparametere i ett hus - opptil 30 Sensor-Cuber i ett büS-system
 • Forberedt for feltbusstilkobling, fjernbetjening og fjernservice
 • MEMS-teknologi muliggjør miniaturiserte komponentstørrelser og lavt målevannforbruk
produkt

Modularitet – passende for din anvendelse

Er det behov for romlig fleksibilitet?

Den desentraliserte løsningen gir deg en fleksibel og applikasjonsrelatert måling på hvert punkt i prosessen. Den integrerte feltbussenheten overtar kommunikasjonen til den sentrale PLS, der alle parametrene vurderes. Derved kan forskjellige Sensor-Cubes varieres etter ønske.

Robuste løsninger – måleteknikk i koblingsskapet

Det skreddersydde koblingsskapet beskytter din måleteknikk mot ytre påvirkninger. Det intuitive 7-tommers displayet med berøringsfunksjon gjør betjeningen enkel og gir deg god oversikt over måleverdiene. Opptil 60 Sensor-Cubes kan varieres og slik tilpasses dine måleutfordringer. Den automatiske rengjøringsenheten spyler systemet automatisk etter hver måling, et manuelt inngrep er dermed ikke lenger nødvendig.

Kommunikasjon

Det enhetlige kommunikasjonsgrensesnittet gjør det mulig å forbinde forskjellige apparater med hverandre i nettverk, slik at prosesser eller vedlikeholdsinformasjoner kan utveksles og bearbeides. Med EDIP, Efficient Device Integration Platform, blir kommunikasjonen mellom apparatene meget enkel. Ved Online-analysesystemet 8905 fungerer denne nettverksforbindelsen helt til sensor- og aktuatornivået. Slik kan hele prosessen styres enkelt og effektivt.

PLS
Feltbussmodul ME43 sender verdier til det overordnede ledesystemet (PLS).
Reguleringsventil type 3361 tilfører manglende væsker eller kjemikalier i vannet.
ME44 I/O er f(x)*-kompatibel og overfører dataene til de tilførte doseringsmengdene til reguleringsventilen, direkte installert i Online-analysesystemet.
Online-analysesystemet analyserer de aktuelle verdiene til vannet og melder ved feil.
application/pdf

We have your water quality under control

Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact

Last ned dokumenter

Min sammenligningsliste