Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Forhandler
 • Kontor
 • Anlegg
 • Logistikksenster
bürkert
 

Gjennomstrømningsmåling med FLOWave

Innovativ gjennomstrømningsmåling med SAW-teknologi

litelig gjennomstrømningsmåling er en stor utfordring, frem for alt i hygienisk krevende applikasjoner. Med FLOWave har vi utviklet en kompakt løsning, som takket være sin innovative SAW-teknologi ikke har behov for sensorelementer som er i kontakt med målestoffet i målerøret og som i tillegg til volumet også kan måle f.eks. temperaturen og tetthetsfaktoren uavhengig av ledeevnen til et medium. Den nye teknologien har allerede bevist seg i det farmasøytiske området ved CIP- og WFI-applikasjoner.

Innovativ gjennomstrømningsmåler for hygieneapplikasjoner

Effektive CIP-prosesser med FLOWave

Ved legemiddelfremstilling er det nødvendig med største forsiktighet, siden helse og liv er avhengig av riktig sammensetning av aktive stoffer og unngåelse av kontaminasjon. FLOWave oppfyller derved de høyeste hygienekrav.

 

Gjennomstrømningsmåling rene medier

Hygiene og produktsikkerhet spiller en avgjørende rolle i produksjonen av infusjonsløsninger. Her kan derfor kun de mest moderne systemene for gjennomstrømningsmåling brukes. FLOWave oppfyller høyeste hygienekrav ved gjennomstrømningsmåling av medier av høy renhet. 

 

Berøringsfri gjennomstrømningsmåling takket være SAW-teknologi

Akustiske overflatebølger (Surface Acoustic Waves) opptrer i naturen f.eks. ved seismiske aktiviteter. Disse effekter har vi utnyttet i en patentert teknologi for Inline-gjennomstrømningsmåling av væsker. Prinsippet er derved helt uten sensorelementer som er i kontakt med målestoffet i målerøret.

 

 

Interdigital transduser (sender/mottaker)
Interdigital transduser (sender/mottaker)
Eksiteringssignal
Mottakssignaler:
Bølgegrupper (WG)
A0 direct   2WG   4WG
1WG   3WG   5WG

Interdigitale transdusere reagerer på et elektrisk signal og produserer akustiske overflatebølger. Disse sprer seg på røroverflaten og konverteres ved en bestemt vinkel også inn i væsken. Bølgene genererer slik mottakssignaler med en enkelt og gjentatt passasje gjennom væsken. Begge deler skjer både i og mot gjennomstrømningsretningen. Tidsdifferansene er proporsjonale til gjennomstrømningen. Sammenligningen av bølger som går fra en til flere ganger gjennom væsken gir utmerket måleytelse og ytterligere evalueringer med hensyn til type og egenskaper av væskene.

Fremtidssikker takket være standardisert digital kommunikasjon

FLOWave-enheter baserer på Bürkert sin egne elektronikkplattform EDIP. EDIP står for “Efficient Device Integration Platform” av den nye Bürkert produktgenerasjonen med f.eks. felles brukergrensesnitt og digital kommunikasjon, som ikke bare i stor grad letter håndteringen av enhetene, men også gjør integreringen i et eksisterende feltbuss-system til en lek.

 

FLOWave i praksis

Rengjøring av farmasøytiske industrianlegg

Hos L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH har vi anvendt FLOWave for en pålitelig og hygienisk rengjøring av farmasøytiske industrianlegg. Les mer om dette bruksområdet i vår Best-Practice-brosjyre. Last ned PDF nå.

Overvåking og dokumentasjon av CIP-prosesser

Hos en ledende tilbyder av infusjoner, klinisk ernæring, legemidler og medisinprodukter fra Hessen ble FLOWave installert i forsyningsledningen til et tappeanlegg for infusjonsposer. Les mer om fordelene med FLOWave ved Clean-in-Place-applikasjoner i vår Best-Practice-brosjyre. Last ned PDF nå.

Formular

Kontakt Salg

Burkert Norway AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

TLF: 63 84 44 10

FAX: 63 84 44 55

Ytterligere informasjoner, databladet, betjeningsveiledningen samt brosjyren om FLOWave finner du her:

Type 8098

FLOWave SAW-gjennomstrømningsmåler

Type 8098
 • Uten noen som helst deler i målerøret
 • Oppfyller hygienekrav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Ideelt egnet til væsker med lav eller ingen ledeevne
 • Digital kommunikasjon, parametrisering via kommunikasjonsenhet, display og Wi-Fi
 • Kompakt, lav vekt og lavt energiforbruk

Min sammenligningsliste