Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Applikasjons-segmentering – et spesielt utgangspunkt: noen ganger mangler det kun en ny tilnærmingsmåte

Konseptet til Bürkert angående applikasjons-segmenteringen er absolutt enestående. Inndeling av Bürkert-segmentene i henhold til applikasjoner har en enkel årsak: å få til en så enkel og logisk relasjon til kunden som mulig.

Og det er mer enn bare en "business approach". Det er en måte å tenke på, slik at vi kan konsentrere hele vår energi på kunde – slik mener vi at vi sikrer bedre tilnærming, for alle parter.

Vi vil ikke fortape oss i vår verden. Vi vil reflektere over DIN verden. Vi vil snakke DITT språk – og forstå deg. Vi vil ta tak i DINE problemer, og forvandle dem med helt nye løsninger til DIN applikasjon. Dine utfordringer er våre utfordringer; sammen med deg vil vi overvinne dem.

På grunn av vår organisering i bruker-relaterte segmenter kan vi desentralisere vår måte å tenke på, tre inn i og FORSTÅ din verden. Og ikke bare hva du gjør, men, enda viktigere, HVOFOR du gjør det, og på dette grunnlaget utvikle nye og overraskende ideer, som på andre måter muligens aldri hadde blitt noe av.

Bürkert-segmenter skal gjenspeile din verden – Wann, Gass, Hygienisk og Mikro.

I hvert segment fører vi sammen forskjellige teknologier for å kunne tilby våre kunder individuelle løsninger for spesifikke bruksområder.

La oss se din verden litt nøyere:

Vi har dilla på hygieneVi har dilla på hygiene

Når det gjelder helserelevante prosesser i hygieniske og kliniske områder, gjør vi ingen kompromisser Der hvor renhet og hygiene er under strengt oppsyn sikrer våre løsninger maksimal sikkerhet og enkel validering. Men heller ikke i dette segmentet står utfordringene noensinne stille. Vår segmentbaserte tilnærming bidrar her til nye løsninger som kan være i full drift i løpet av kort tid.

Telling av mikroliter?Telling av mikroliter?

Heller ikke når det gjelder de helt små tingene, går vi av veien for å bevise vår storhet. For eksempel utvikler vi individuelle systemløsninger som kombinerer maksimal presisjon med minimale kostnader på minimalt med plass i vårt segment Micro.  Overalt der hvor hver dråpe teller.

Min sammenligningsliste