Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost

Automasjonsløsninger for produksjonsprosesser på fiskeoppdrettsanlegg

Har du bruk for en kompetent partner innenfor automasjonsløsninger for regulering og styring av produksjonsprosesser innen fiskeoppdrett?

 

Vi har bred kunnskap og ekspertise innenfor følgende områder:

 • Enkeltkomponenter for prosessautomasjon
 • Komplette systemløsninger tilpasset applikasjon og prosesskrav
 • Løsninger som bidrar til å gjøre produksjon mer miljøbevisst
 • Intelligente produkter og systemer, så du kan ha et bærekraftig opdrett av fisk (RAS)
 • Systemløsninger som bidrar til å spare tid og kostnad: du har én leverandør og én kontaktperson, og systemet leveres komplett testet og dokumentert.

Fra idé til komplett systemløsning

Vårt systemhus kan utvikle automasjonssystemer som oppfyller dine krav og er designet nettopp til din applikasjon. Komponentene passer sammen og kan hurtig byttes ut under service-arbeid, samt at de enkelt kan integreres i ditt eksisterende anlegg.

En komplett samlet løsning sparer ikke bare sparer tid, men også kostnader med tanke på å bruke mange forskjellige individuelle produkter fra forskellige leverandører.

Vi er med i hele prosessen, fra den første idé til den ferdige løsning er levert, testet og dokumentert. Vi kan også være behjelpelig med å sette i drift og gjennomføre servicer. Det betyr at du får en vesentlig raskere integrering for din løsning.

Kort summert  kan vi bistå med:

 • systemløsninger for dosering og styring av oksygen
 • driftssikre og presise løsninger for styring av vann 
 • løsninger for styring av temperatur, nivå og trykk
 • system for analyse av vannkvalitet 24/7
 • fremtidssikre og økonomiske automasjonsløsninger

Se / last ned brosjyre “Customized fluidic solutions for efficient fish farming” og les mer om mulighetene :

Systemløsninger i skap for dosering og styring av oksygen

For å sikre fiskens vekst er det viktig med en presis dosering av oksygen. Er doseringen for lav, svekker det fiskens vekst. Hvis doseringen er for høy, stiger fiskens stressnivå, og det vil være nødvendigt å fjerne oksygenet igjen.

For å eliminere disse problemstillingene, har Bürkert utviklet et system for automatisk styring av oksygennivået, som samtidig også gir større driftssikkerhet og bedre økonomi i din prosess.

Skapet inneholder bl.a. følgende komponenter

Driftssikker og presis styring av vann 

Utstyr til presis flowkontroll er alfa og omega, og Bürkerts løsninger gir deg oversiktlig kontroll i din prosess.

I applikasjoner med UV-desinfeksjon, er flowraten et avgjørende parameter, når man skal sikre at alle parasitter blir drept. I tillegg leverer det informasjon om den optimale oksygenforsyningen og hjelper til med å bruke vannet på en ressursbesparende måte.

 • Kuleventil / spjeldventil type 8805
 • servostyrt membran magnetventil type 6281
 • full bore magnetisk induktiv flowsensor type S055 + SE58
 • innstikk-flowsensor (skovlhjul) type 8025
 • magnetisk induktiv flowsensor type 8045

Det viktige overblikket: temperatur, nivå og trykk

Det er viktig å altid ha oversikt over trykk, temperatur og fyllenivå. Mengden av vann spiller en avgjørende rolle, fordi det har innflytelse på systemets levetid. Den mekaniske filtreringen krever f.eks. et visst nivå av vann. For å sikre bruk av systemet i et lengre tidsperspektiv, skal driften skje ved et definert vanntrykk.  Våre komponenter hjelper deg med å forbedre serviceintervallet på ditt system, slik at du sparer vedlikeholdelskostnader.

 • nivå- og trykktransmitter type 8325
 • temperatursensor type 8418
 • radar nivåmåler type 8136
 • ultrasonisk nivåmåler type 8177

Sikkert og nøyaktig system for analyse av vannkvalitet 24/7

Få kontroll på din vannkvalitet. For å forebygge sykdommer, oppnå optimal vekst for fiskene og gjøre rensingen av vannet så effektiv som mulig, er måling av vannkvalitet essentielt. For å spare på våre viktige vannressurser, er det fokus på gjenbruk av vann, og derfor er det viktig til enhver tid å ha styr på vannkvaliteten. Med Bürkerts online system til vannanalyse og produkter til måling / overvåking av vannkvaliteten, sparer du ikke alene kun vann, du har til enhver tid styr på vannkvaliteten 24/7 og slipper manuel prøvetaking samt ventetid på laboratoriesvar.

 • Online analysesystem type 8906
 • multiCELL mulitfunktionstransmitter/-controller type 8619
 • analysesensorer til pH, ORP og ledningsevne – type 8202, 8220 og 8228

Fremtidssikre og økonomiske automasjonsløsninger

Sørg for at dit automasjonssystem er klar for den digitale fremtiden. Industriens digitale endring gir en mengde av spennende muligheter, men også nye utfordringer. Løsninger for prosesautomasjon skal passe inn i eksisterende strukturer og samtidig være fremtidssikre og fleksible i forhold til digitalisering. Det er vigtig at ditt automasjonssystem passer til dine applikasjoner og utfordringer. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og dialog om løsningen, slik at vi kan udarbeide et tilbud på den beste løsning til nettopp ditt behov.  

Vil du gjerne vite mer?

Last ned vår brosjyre om utstyr til fiskeopdrett applikasjoner her

Vi er selvsagt også klare til å hjelpe deg. Kontakt vår ekspert på fiskeoppdrett:

Rune Herring

TLF: 63 84 62 12

Epost: rune.herring@burkert.com

 

KontaktKontakt

Det er mulig å kommunisere med Bürkert via mange ulike kanaler. Vi er der for deg!