Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

En av verdens ledende innen området Fluid Control Systems

I mer enn 70 år har tankene hos Bürkert dreid seg om flytende stoffer og gasser.

Det går neppe en dag uten at vi gleder oss over nye innbringende utfordringer. Fordi alt som flyter fascinerer oss. Det spiller ingen rolle om vi måler, styrer eller regulerer. Men sikkert er det at denne fascinasjonen har brakt oss opp som en av verdens ledende innen området Fluid Control Systems.

Prosessorganisasjon

Hos Bürkert oppstod fra regulerte forløp en lærende organisasjon, som daglig blir optimalisert på grunn av nærhet til kundene. En nærhet som er en selvfølge for en middels stor bedrift som vår. Ved utbyggingen av vårt verdensomspennende nettverk og prosessoptimeringen i alle områder, kan erfaringer omkring Fluid Control Systems bedre utveksles. Våre kunder står her i sentrum. Uavhengig av om det gjelder en enkelt komponent eller en individuell systemløsning.

Systemløsninger

Den fascinasjonen vi har for våre oppgaver omkring Fluid Control Systems driver oss framover, lar oss stadig på nytt tenke med modighet utover grensene. Vi, som en middels stor bedrift, søker og finner uvanlige løsninger for uvanlige problemer. Markedenes segmentering er et eksempel. Her oppnår vi, spesielt ved anvendelsesorienterte løsninger, en optimal nytte for kunden. Uten at vi taper av synet våre produktbaserte løsninger. Hvis det ikke er fascinerende, hva da? Du kan også bli fascinert av våre løsninger omkring Fluid Control Systems.

Velkommen til Bürkert!

CUT – Membran- og modulvirksomhetenCUT – Membran- og modulvirksomheten

Opprinnelsen til CUT Membrane Technology GmbH går tilbake til 2004. CUT er et innovativt og dynamisk selskap som produserer membraner og moduler for å separere flytende medier. Praktisk rådgivning ved utlegging og planlegging av filtreringsanlegg og forskjellige serviceytelser har vært en integrert del av vårt tjenestetilbud helt fra starten av.

Min sammenligningsliste