Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Burkert-kulturen

En moderne prosessorganisasjon tilpasset dagens utfordringer.

Burkerts prosessorganisasjon preges av korte beslutningsveier og stor grad av målorientering. Vi definerer ikke hierarki i henhold til status, men mye mer på ønsket  og evnen til å ta ansvar på en proaktiv måte. Vår bedriftskultur legger vekt på teamånd og at våre medarbeidere handler under eget ansvar i alle områder.

En sterk bedriftskultur

Kjernepunkter i vår bedriftsidentitet danner transparente avgjørelser og delegering av ansvar til det aktuelle teamet. Andre viktige punkter er ledernes aktive rollemodeller. Dette prinsippet gjelder over hele verden og kjennetegner vår bedriftsidentitet.

Team over hele verden

For å kunne utføre komplekse oppgaver og prosjekter på en helhetlig måte satser vi i vår bedriftskultur på å konsentrere kompetansene fra alle områder. Dette gjøres med størst mulig fleksibilitet, ved å følge nødvendige spilleregler. I tillegg krever vår bedriftsidentitet en direkte kommunikasjon mellom deltakerne pluss et effektivt samarbeid i prosjektteamet.

Målet er å oppnå sammen det som ikke er mulig å oppnå alene.

Min sammenligningsliste